27 Inwoners gemeente Medemblik roepen op tot verbetering fietsveiligheid

MEDEMBLIK – 27 Inwoners van de gemeente Medemblik willen dat de gemeente meer aandacht gaat besteden aan de veiligheid van de fietsers in de gemeente Medemblik. De inwoners willen onder andere dat Medemblik meer 30km/u zones in de bebouwde kommen gaat instellen.

Maar ook moeten er meer veilige fietsroutes komen naar de scholen en moeten fietspaden beter verlicht worden en om valpartijen te voorkomen beter worden onderhouden.  Kuilen in de weg, losliggende tegels, boomwortels die door het wegdek komen. Dat is slechts een greep uit de gebreken die fietsers onderweg tegenkomen. Door slecht onderhoud vallen jaarlijks duizenden gewonden. Ook gladheid en het niet repareren van vorstschade zijn voor fietsers erg gevaarlijk.

Een grote ergernis bij veel inwoners van de gemeente Medemblik zijn de ouders die hun kinderen met de auto naar school brengen en zo voor vaak gevaarlijke verkeerssituaties zorgen.. Ook daar wil de fietsersbond dat er maatregelen tegen gaan worden getroffen. Zo moeten auto’s direct rondom de scholen actief geweerd moeten worden zodat de kinderen veilig op de fiets naar school kunnen rijden.

Deel dit artikel