RTV West-Friesland

Het Witte Kerkje in Benningbroek
Algemeen WF7

280.000 euro steun voor culturele sector Medemblik

MEDEMBLIK – De gemeente Medemblik stelt 150.000 euro beschikbaar als steunmiddel om de culturele sector overeind te houden, de 150.000 euro komt uit de 274.000 euro die de gemeenteraad in de herfstnota 2021 besloot over te hevelen naar 2022.  Daarnaast krijgt de gemeente Medemblik nog 130.000 euro vanuit het 4e steunpakket voor de culturele sector.

Vanuit het OCW verwacht de gemeente Medemblik nog meer steunpakketten en blijft in 2022 checken waar bij de culturele sector behoefte aan is. Noodsteun gaat volgens de gemeente Medemblik voor op innovatie en herstel. Mocht daar minder behoefte aan zijn dan kan de gemeente Medemblik het budget voor deze regeling op een later moment opplussen om zo in spelen op de vraag vanuit de culturele sector.

Niet omgevallen

Door de verleende noodsteun in de culturele sector in de gemeente Medemblik zijn organisaties niet omgevallen maar om de klappen te boven te komen is er wel meer geld nodig. Dankzij deze regeling voor innovatie en herstel kunnen zij nu bijvoorbeeld investeringen doen waarmee ze na corona of tijdens corona een betere kans maken op een duurzaam herstel.

Duurzaam herstel kan variëren van een online aanbod, een vernieuwde website of marketingcampagne voor extra bezoekers of nieuwe leden tot investeringen in materiaal, een project waarin wordt samengewerkt aan een bijzondere voorstelling. Door projecten op te nemen in de regeling kan de gemeente Medemblik niet alleen (amateur) organisaties maar ook de makers ondersteunen.

Cultuur is belangrijk voor ontmoeting en verbinding

De gemeente Medemblik zegt dat de coronapandemie laat zien hoe belangrijk deelname aan cultuur is voor ontmoetingen en verbindingen. Samen muziek maken, een schoolklas die een museum bezoekt, een activiteit voor jongen oud in de bibliotheek, een mooi concert bijwonen of een open podium voor jong talent. De gemeente Medemblik geeft dus  met deze regeling de sector en de inwoners van de gemeente Medemblik een steun in de rug.

Reageer

Heeft u dit ook al gelezen