48 eengezinswoningen en 28 appartementen in een CPO op voormalig voetbalveld Andijk

ANDIJK – Het plan Asonia is een samenwerking tussen woningstichting Het Grootslag, projectontwikkelaars NeroZero en de ToekomstGroep. Stedenbouwkundige John Breen van Breen Stedenbouw presenteerde het stedenbouwkundige plan. Het plan bestaat uit circa 80 woningen: 48 eengezinswoningen en 28 appartementen in een CPO (collectief particulier opdrachtgeverschap).

Wethouder Andrea van Langen, zelf woonachtig in Andijk, is enthousiast over het plan. Ze is ook erg blij dat het initiatief vanuit een groep mensen uit het dorp is gekomen door middel van een CPO. “Hier gaan we duurzaam en betaalbaar wonen mogelijk maken voor alle doelgroepen: starters, senioren en gezinnen.” In het plan is ook veel aandacht voor groen. De precieze invulling hiervan volgt halverwege 2022.

Bouwen in 2023

De voormalige sportveldlocatie Asonia wordt in twee fases benut. Op dit moment wordt invulling gegeven aan de eerste fase. Op een later moment zal de raad een plan voorgelegd krijgen voor de tweede fase. De bedoeling is om voor de zomer te kunnen starten met de bestemmingsplanprocedure van fase 1 zodat er gebouwd kan worden in de loop van 2023.

Deel dit artikel