75.000 euro voor onderzoek bestuurlijke toekomst gemeente Enkhuizen

ENKHUIZEN – Het college van Enkhuizen komt tijdens de raadsvergadering van aankomende dinsdag met een voorstel om 75.000 euro uit te trekken voor onderzoek naar de bestuurlijke toekomst van de gemeente Enkhuizen.

Dit onafhankelijk onderzoek moet uitkomst bieden in de vraag welke bestuurlijke mogelijkheden er zijn voor de SED-organisatie en naar de toekomst van de SED-organisatie. Het onderzoek krijgt vier speerpunten mee waarop het onderzoek zich moet richten.

  1. bestuurlijke zelfstandigheid binnen een ambtelijke fusie (huidige situatie)
  2. bestuurlijke zelfstandigheid binnen een ambtelijke fusie met mogelijk gedeeltelijk zelfstandige taken
  3. bestuurlijk zelfstandigheid met een zelfstandige ambtelijke organisatie (ontvlechting) naar het voorbeeld van Wassenaar en Voorschoten
  4. bestuurlijk fusie tussen Drechterland, Enkhuizen en Stede Broec (herindeling)

In het voorstel schrijft het college: ‘In de Algemeen Bestuursvergadering is geconcludeerd dat het Algemeen Bestuur niet het bevoegd orgaan kan zijn om een dergelijk verstrekkende opdracht vast te stellen. De drie colleges gezamenlijk kunnen dat wel.

De colleges van de gemeenten Enkhuizen, Drechterland en Stede Broec hebben vervolgens een externe deskundige benaderd om een gezamenlijke onderzoeksopdracht naar de toekomst van de SED samenwerking uit te werken. Hierbij is in aanmerking genomen dat er in de gemeenten Enkhuizen en Stede Broec door de raden een vrijwel identiek amendement is aangenomen.

Drechterland heeft op voorhand 2 aangegeven zich niet te willen aansluiten bij nader onderzoek naar ontvlechting- of bestuurlijke fusie scenario’s. Van de zijde van Drechterland is aangegeven zich te willen beperken tot de verdere ontwikkeling van de SED organisatie. Daarmee is een gezamenlijk onderzoek, zoals verwoord in het amendement, niet langer haalbaar.

Gelet op de overeenkomsten in de amendementen van de Gemeenteraden van Stede Broec en Enkhuizen bestaat de mogelijkheid om samen het onderzoek, zoals verwoorden in de amendementen, uit te voeren.

De gemeente Stede Broec heeft op 5 oktober 2021 echter te kennen gegeven dat zij het onderzoek zelfstandig zullen uitvoeren. Het college van de gemeente Stede Broec geeft aan dat haar positie op deze wijze zo goed mogelijk wordt geborgd.

Deel dit artikel