Aangepast Bouwbesluit maakt nieuwe woningen beter toegankelijk voor mensen met een beperking

WEST-FRIESLAND – Vanaf 1 januari 2022 moeten alle nieuwbouwwoningen drempels hebben die maximaal 2cm hoog zijn. Het kabinet wil met deze aanpassing van het bouwbesluit mensen met een beperking de toegang tot woningen verbeteren.

Voorheen hoefde maar 1 toegang aan deze voorwaarde te voldoen, vanaf 1 januari 2022 moeten alle ingangen van een woning hier aan voldoen. Vooral mensen die gebruikmaken van een rollator of een rolstoel zijn gebaat bij deze aanpassing.

Deel dit artikel