Actieplan voor meer toegankelijke gemeenteraadsverkiezingen voor gehandicapten

MEDEMBLIK – Voor meer dan 2 miljoen Nederlanders gaat stemmen niet vanzelf. Dat komt bijvoorbeeld door een lichamelijke of (licht) verstandelijke beperking. Maar er zijn ook mensen die moeite hebben met lezen.

Om te zorgen dat verschillende groepen kiezers ook bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 makkelijker kunnen stemmen is een vernieuwd Actieplan Toegankelijk Stemmen opgesteld door de ministeries van BZK en VWS, de VNG, de NVVB en de Kiesraad.

Toegankelijkheid stemlokalen toegenomen

In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezing 2021 is een start gemaakt met de uitvoering van het Actieplan Toegankelijk Stemmen. Tijdens de Tweede Kamerverkiezing is de fysieke toegankelijkheid van stemlokalen toegenomen en meer bewustwording gecreëerd over toegankelijke verkiezingen.

11 acties voor toegankelijkheid

Met 11 acties wordt in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingsverkiezingen samen met overheidsorganisaties en diverse andere partners een vervolg gegeven aan het actieplan uit 2020. Er wordt verder gewerkt aan het verbeteren van de toegankelijkheid van stemlokalen. Bijvoorbeeld door gemeenten te stimuleren gebruik te maken van de checklist toegankelijkheid en door een simulatie van een verkiezingsdag met ervaringsdeskundigen te organiseren. In de stembureau-instructie voor stembureauleden wordt ook aandacht aan toegankelijkheid besteed.

Daarnaast komt er aandacht voor meer begrijpelijke informatie over stemmen. Bijvoorbeeld door voorbeeldbrieven over de verkiezingen in toegankelijke taal beschikbaar te stellen aan gemeenten. Ook worden gemeenten aangemoedigd kennis en praktijkvoorbeelden met elkaar te delen, bijvoorbeeld over het toegankelijk inrichten van stemlokalen en het inzetten van lokale ervaringsdeskundigen.

Breed gesteund initiatief

Het Actieplan wordt ondersteund door belangenorganisaties Kennis over Zien, Alzheimer Nederland, de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN), Ieder(in), de Landelijke Federatie Belangenverenigingen (LFB), de Vereniging voor Instelling voor mensen met een Visuele beperking (VIVIS), Visio, de Oogvereniging, Accessibility, de Stichting Lezen en Schrijven, ProDemos en STRAS.

Deel dit artikel