Afvalbeleidsplan Enkhuizen: Vuilniszakken uit het straatbeeld

ENKHUIZEN – De vuilniszakken verdwijnen uit het straatbeeld van de historische binnenstad in Enkhuizen. Daarvoor in de plaats komen ondergrondse containers voor verschillende soorten afval. Ook start de gemeente een campagne om afval beter te scheiden. Dit stelt het college voor aan de gemeenteraad in het Afvalbeleidsplan 2022 – 2025.

Ondergrondse containers

Onderdeel van het plan is het plaatsen van één ondergrondse container voor restafval,
plastic, blik en drinkpakken (PBD) en aparte containers op wijkniveau voor groente, fruit, tuinafval en etensresten (GFT/e) in de binnenstad van Enkhuizen. Dit zorgt ervoor dat het afval beter wordt gescheiden, het zwerfafval sterk wordt verminderd en bedrijfsmatig afval buiten het huishoudelijk afval wordt gehouden. Voor de inwoners in de binnenstad die nu al beschikken over rolcontainers aan huis verandert er niets. Ook in de rest van de gemeente Enkhuizen blijven de huidige rolcontainers aan huis staan. Waar nog geen voorzieningen beschikbaar zijn voor GFT/e, vaak bij hoogbouw, worden ook groene containers in de wijk geplaatst.

Bevorderen van afvalscheiding

In het plan wordt ook ingezet op het beter scheiden van grof afval via het afvalbrengstation. Zo zijn het afgelopen jaar de openingstijden van het afvalbrengstation in Enkhuizen uitgebreid, en zal er een tarief worden ingevoerd voor het ophalen van grof afval aan huis. Ook gaat er een communicatiecampagne van start. Hierin krijgen inwoners meer uitleg over hoe ze hun afval goed kunnen scheiden. Het doel van de campagne is dat door betere afvalscheiding de hoeveelheid restafval wordt teruggebracht en het andere afval in de juiste bak terecht komt.

Aanzienlijke verbetering

Landelijk wordt ingezet op maximaal 100 kg restafval per inwoner per jaar. De doorrekening van het plan laat zien dat dit nu nog niet wordt behaald. Wethouder Esther Heutink licht toe: ‘‘Met dit afvalbeleidsplan wordt de afvalscheiding al wel verbeterd. Ik ben erg trots dat we met dit plan eindelijk de vuilniszakken en het daarbij behorende afval uit de straten kunnen weren. Dat is zowel voor de inwoners als het milieu al een aanzienlijke verbetering.’’

Participatie

Om te weten wat inwoners van het nieuwe beleid vinden is een inwonersavond gehouden en heeft onderzoeksbureau I&O, in opdracht van de gemeente, een inwonersonderzoek uitgezet. Uit de enquête blijkt onder meer dat de meerderheid van de inwoners het plaatsen van ondergrondse containers een goed idee vindt. Wel noemen zij als voorwaarde dat het straatbeeld netjes blijft, de afstand tot de containers niet te groot is en de kosten niet stijgen. Voor het onderzoek zijn 2.350 inwoners van de gemeente Enkhuizen van 18 jaar en ouder benaderd. In totaal hebben 845 inwoners de online vragenlijst ingevuld.

Vervolg

Op 7 december wordt het Afvalbeleidsplan 2022-2025 in de Commissie Grondgebied besproken. Vervolgens wordt het plan op 21 december behandeld in de gemeenteraad. Beide vergaderingen zijn openbaar en live te volgen via enkhuizen.notubiz.nl. Na vaststelling van het Afvalbeleidsplan in de gemeenteraad duurt het nog even voordat de voorzieningen worden geplaatst. Plaatsing van ondergrondse containers en GFT/e voorzieningen vragen om een goede voorbereiding. Naar verwachting wordt in 2022 een inrichtingsplan voorgelegd aan de raad. Hierin staat bijvoorbeeld op welke locaties de containers worden geplaatst. Uiteraard worden inwoners na vaststelling van dat plan hier ook over geïnformeerd.

Deel dit artikel