RTV West-Friesland

WF7

Basisschool met kinderopvang op terrein voormalig Snouck van Loosen ziekenhuis, woningbouw lijkt niet te lukken

ENKHUIZEN – Projectontwikkelaar Lindengroep uit Amsterdam heeft het terrein van het voormalige Snouck van Loosen ziekenhuis / Vijzeltuin overgenomen van ontwikkelaar De Nijs uit Warmenhuizen en heeft direct vaart gemaakt met het maken van plannen voor dit gebied.

Maar tijdens de raadsvergadering van 17 juni 2020 is er een motie aangenomen waarin wordt opgeroepen om te onderzoeken of onderwijs/kinderopvang in het SMC gerealiseerd kan worden en tevens of er een mogelijkheid  is tot ondergronds parkeren op het terrein van SMC/Vijzeltuin waarbij de Ossenmarkt ook wordt meegenomen in de parkeerplannen.

In en rondvraag bij de basisscholen in Enkhuizen is voor de huidige montessorischool de Wegwijzer dit een serieuze optie voor invulling van locatie SMC waardoor tijdelijke huisvesting niet meer nodig is en er veel voordelen zijn te behalen bij de herinrichting en in de benodigde middelen, zeker in combinatie met de komst van kinderopvang.

Ook is gekeken of er voldoende ruimte was om ook de Mozaïek en de Wegwijzer te combineren in het SMC maar dat bleek niet mogelijk te zijn. De ruimte is daarvoor te beperkt gebleken.

Uit onderzoek is naar voren gekomen dat de investeringsbedragen lager zijn dan bij gezamenlijke nieuwbouw en bij afzonderlijke renovaties. De kapitaallasten zijn bij afschrijving over 40 jaar ± € 200.000,- per jaar lager dan bij renovatie en afschrijving over 25 jaar.

De projectontwikkelaar wil het liefst een woningbouwprogramma loslaten op het  SMC, dat blijkt uit een verzoek tot beginselmedewerking dat bij de gemeente Enkhuizen is binnengekomen. Maar woningbouw past niet in het bestemmingsplan dat vooral ‘zorgfuncties’ omschrijft en geen woningbouw.

Nog dit jaar zal het college hierop terug gaan komen richting de gemeenteraad.

 

Reageer

Heeft u dit ook al gelezen