Bassischolen, middelbare scholen en scholen voor speciaal (voortgezet) onderwijs vandaag weer van start

WEST-FRIESLAND – Grote opluchting bij veel ouders nu de scholen in het lager- en voortgezet onderwijs vandaag weer open gaan na een extra lange kerstvakantie. Het kabinet besloot in december om de scholen een week eerder vakantie te geven om zo de besmettingen het hoofd te bieden.

Ook wordt sporten voor jeugd tot en met 17 jaar tot 20:00 uur buiten weer mogelijk vanaf 11 januari. Op het mbo, hogescholen en universiteiten wordt online onderwijs gegeven vanwege een toename van het aantal besmettingen in deze leeftijdscategorie, behalve voor de eerder uitgezonderde groepen. Heroverweging hierover vindt plaats op 14 januari.

Voor de basisscholen, middelbare scholen en scholen voor speciaal onderwijs gelden dezelfde afspraken als voor de verlengde kerstvakantie. Het gaat om de volgende regels:

  • Leerlingen met een milde neusverkoudheid of andere coronaklachten moeten thuisblijven en zich (laten) testen.
  • Scholen hanteren looproutes in de gang, spreiden pauzes en proberen contacten tussen verschillende schoolklassen te vermijden. Ook komen leerlingen zoveel mogelijk zelf naar school.
  • Leerlingen van groep 6, 7 en 8 van de basisschool en leerlingen van het voortgezet onderwijs dragen mondkapjes in de gang, net als het onderwijspersoneel.
  • Voor leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 in het primair onderwijs, alle leerlingen van het voortgezet onderwijs en al het onderwijspersoneel in de scholen geldt: twee keer per week thuis een preventieve zelftest doen, zo nodig met behulp van ouders of andere verzorgers. Als de test positief is, gaat de persoon en de rest van het gezin in quarantaine en laten zich testen in de GGD-teststraat. Als de test negatief is, kan de leerling of leraar naar school. Dit dringende test-advies geldt voor iedereen, dus ook voor gevaccineerden.
  • Daarnaast gelden in de scholen in het primair en voortgezet onderwijs nog steeds de basismaatregelen. Dat betekent: volwassenen houden onderling 1,5 meter afstand (ook leraren waar mogelijk), ouders blijven buiten de school en vergaderingen zijn online.

De hoge scholen en universiteiten blijven gesloten en geven online lessen. De overige sectoren blijven ook gesloten, en het is nog maar de vraag of het nieuwe kabinet dat vandaag wordt beëdigd op 14 januari besluit om de cultuursector, de kappers, de sportscholen en de horeca weer opengooit. De nieuwe minister van VWS is Ernst Kuipers (D66) en voorzitter van het Landelijke Netwerk Acute Zorg. Hem wacht de zware taak Nederland door de coronacrisis te leiden.

Deel dit artikel