Bedrijfsleven: restbudget project Westfrisiaweg investeren in duurzame economie Westfriesland

WEST-FRIESLAND – De nieuwe N307 heeft drie jaar na de oplevering veel betekend voor de bereikbaarheid van de regio en het bedrijfsleven. In een regio met veel banen in de maakindustrie en logistiek is een goede verbinding essentieel. Het georganiseerde bedrijfsleven was mede hierom ook een van de mede financiers van dit project.

Uit de eindverantwoording van het project door de provincie Noord-Holland blijkt dat het project binnen budget is opgeleverd. Onderaan de streep stond een positief resultaat van 10,60 miljoen. De Westfriese Bedrijvengroep (WBG) is blij dat dit grote project binnen de begroting is gebleven. Zij willen in gesprek hoe deze gelden kunnen worden geïnvesteerd voor de toekomstbestendigheid van de regio.
Investeren in de regio

Complimenten voor de provincie NH en het projectbureau N23. Zij hebben niet alleen een prachtige weg maar ook een besparing op het project gerealiseerd”, laat voorzitter Hans Huibers van de WBG weten. “Wij geloven in co-creatie en hebben daarom als georganiseerd bedrijfsleven destijds geld opgebracht voor het project N23 met de grondafgifte en een opslag op de grondprijs van bedrijventerreinen. Nu willen we ook in co-creatie meedenken over hoe dit restant te gaan inzetten in de regio.

Niet claimen maar criteria opstellen

De WBG is niet de eerste partij die een claim wil leggen op het restbudget. Huibers: “Er zijn vele vingers opgestoken voor deze middelen en daar gaan wij niet nog een vinger aan toevoegen. We moeten oppassen dat we niet tegen elkaar worden uitgespeeld. Want als er twee honden vechten om een been, gaat de provincie ermee heen,” reageert Huibers met een knipoog naar een oud gezegde.

Wij moeten er eerst voor zorgen dat deze middelen voor de regio behouden blijven en dan criteria ontwikkelen waarmee keuzes gemaakt kunnen worden die bijdragen aan een toekomstbestendige regio.

Over die criteria waaraan het restbudget gespendeerd moet worden wil de WBG in gesprek gaan met de zeven gemeenten via het Pact en met de provincie. Huibers: “We gaan geen wensenlijstje opnoemen, maar willen wel een aantal punten met elkaar bespreekbaar maken waaraan mogelijke projecten moeten voldoen. Denk aan bereikbaarheid, duurzaamheid en energietransitie.

Deel dit artikel