RTV West-Friesland

Algemeen

Bewoners Hoornseweg Wognum: “Medemblik, neemt u ons wel serieus?”

WOGNUM – Het is al een langlopende kwestie, het verkeer dat gebruikt maakt van de Hoornseweg in Wognum en zorgt voor veel verkeersonveilige bewegingen. Al jaren liggen de bewoners overhoop met de gemeente Medemblik en voelen zich door de gemeente Medemblik aan een lijntje gehouden. In een brief aan de gemeenteraad en college luchten de bewoners hun hart.

Deze brief kunt u hieronder lezen:


“Op 1 december hebben wij een overleg gehad met HHNK, Gemeente Medemblik en Politie over het memo dat verkeersadviesbureau BuroScope heeft uitgebracht na een verkeerskundig onderzoek van de

Hoornseweg. In dit memo wordt geconcludeerd dat de huidige verkeerskundige inrichting van de Hoornseweg niet past bij de intensiteit van het verkeer. Er wordt onder andere gesteld dat er een voetpad aanwezig moet zijn langs de weg en verder staat in het memo: “De massa-en snelheidsverschillen zijn aanzienlijk waardoor kans en ernst van ongevallen kan toenemen.”

Met andere woorden: de analyse laat zien dat er duidelijk aanpassing nodig is en dat het wachten is op een ongeluk. Wij zijn daarom als bewoners al sinds begin januari van dit jaar in overleg met HHNK. We zijn gestart bij Gemeente Medemblik, waarna we op hun advies verder in gesprek zijn gegaan met HHNK over een nieuwe inrichting van de weg. HHNK zal volgend jaar de weg opnieuw moeten asfalteren, maar heeft in het overleg op 1 december laten weten niets concreet te gaan doen met het memo van BursoScope omdat er een verkeerskundige analyse van een groter gebied nodig is. De beleidsmedewerker verkeer van de gemeente was ook aanwezig en zou dit binnen de gemeente bespreken.

Deze week hebben wij vernomen van Gemeente Medemblik dat er geen gebiedsanalyse uitgevoerd zal worden omdat de weg nog in het beheer van HHNK is en dáár begint het te wringen. Het afgelopen jaar hebben wij bij de gemeente en bij HHNK aangekaart dat wij dit op een nette manier bespreekbaar willen maken en in gezamenlijk overleg tot een oplossing willen komen. Dit is geen plan van gister op vandaag, maar een verzoek wat 30 jaar geleden al in gang gezet is en tot op heden nog steeds niets mee gedaan is.

In een dergelijke situatie, waarin wij al een jaar lang het voortouw nemen in al deze gesprekken en van

Gemeente Medemblik steun verwachten en advies kregen van de gemeente over gebiedsontsluitings50-min-wegen, worden we nu in de ijskast gezet. HHNK zegt dat de gemeente een verkeerskundige analyse van een groter gebied moet laten uitvoeren en de gemeente zegt doodleuk dit niet te doen omdat de weg nog in beheer van HHNK is. Ofwel de beleidsmedewerker verkeer heeft het niet goed begrepen, ofwel Gemeente Medemblik negeert een ernstige waarschuwing vanuit BuroScope over de gevaarlijke situatie die nu hier op de Hoornseweg plaatsvindt, want de analyse is júist nodig voor een groter gebied. Een drogreden als ‘de Hoornseweg is nog in beheer van HHNK’ is juist een argument die de afgelopen overleggen allang al gepareerd is en niet meer op tafel gebracht zou mogen worden. Dit is ook niet te rijmen met het GVVP van Gemeente Medemblik dat dateert uit 2013 en door de gemeenteraad is aangenomen en gepubliceerd.

Verder kregen we van Gemeente Medemblik een onthutsende mededeling dat onze vragen meegenomen worden in de werkvoorraad voor de komende jaren. Dat staat voor een groot bureau met diepe laden. Voor ons rijst de vraag in hoeverre wij het afgelopen jaar serieus zijn genomen door Gemeente Medemblik. Gesprekken met grote woorden, herkenning en erkenning, maar nu er actie nodig is, geeft de gemeente niet thuis en daarin zijn wij teleurgesteld en voelen wij ons belazerd.

Uiteraard begrijpen wij dat dit geen plan van vandaag op morgen is, maar het nu al in de archiefkast stoppen, is geen optie. Er ligt nota bene een rapport dat aantoont dat de Hoornseweg op allerlei gebieden niet voldoet aan richtlijnen én dat het levensgevaarlijk is voor fietser en voetganger. Wij hebben het afgelopen jaar als bewoners onze verantwoordelijkheid genomen en al een flink deel van het voorwerk gedaan wat Gemeente Medemblik anders had moeten uitvoeren. Wij lopen ook niet weg van ons aandeel in het nemen van die verantwoordelijkheid voor een veilige en leefbare situatie op en aan de Hoornseweg.

Wij verwachten daarom ook van Gemeente Medemblik dat die ons nu steunt en ons helpt en niet ons werk van het afgelopen jaar tenietdoet. Dat een verkeerskundige analyse en een goede inrichting van het gehele gebied tijd kost, dat snappen wij, maar wij verwachten wel dat die analyse opgestart gaat worden en uitgevoerd gaat worden. Wij willen graag in gesprek met de gemeente daarover en willen ook graag meedenken en bijdragen aan een goede oplossing. Laten we dit nu samen oppakken en laten zien dat gemeente en bewoners gezamenlijk tot een mooie samenwerking en oplossing kunnen komen.

Namens de bewoners van de Hoornseweg,”

 

Reageer

Heeft u dit ook al gelezen