Bomenkap Dijkgraaf Grootweg Andijk

ANDIJK – Uit inspectie is gebleken dat de bomen aan de westkant van de Dijkgraaf Grootweg in Andijk in slechte staat zijn. De bomen hebben onder andere te kampen met essentaksterfte en andere aantastingen. In een aantal bomen zijn in de voorgaande jaren vleermuisverblijven aangetroffen. In juli vorig jaar zijn er daarom vleermuiskasten aangebracht aan de bomen die langs de andere kant van de weg staan. In het verleden is gebleken dat vleermuizen dat een prima alternatief vinden.

Afgelopen najaar bleken de holtes in de te kappen bomen niet meer bewoond, en vervolgens zijn de laatste maatregelen getroffen om de bomen vleermuisveilig te kunnen kappen.

Wat gaat er gebeuren?

Vanaf 14 februari gaat aannemer J. van Bodegom & Zn de bomen kappen. Het betreft de kap van 167 essen en wilgen, gelegen langs de westzijde van de weg.

Om de bomen veilig te kunnen kappen sluiten we de weg af voor al het verkeer. Er is een omleidingsroute ingesteld. Het Hoogheemraadschap streeft ernaar om de overlast zo veel mogelijk te beperken en de afsluiting niet langer in stand te houden dan nodig.

Aansluitend aan de kap worden er nieuwe bomen geplant. Deze staan al klaar.

Deel dit artikel