Boomplantdag goed voor 500 nieuwe bomen bij de Groote Vliet Onderdijk

ONDERDIJK – Het was een drukte van belang zaterdagmiddag 19 februari bij natuurgebied de Groote Vliet bij Medemblik. Geen recreanten dit keer, maar ruim 50 volwassenen en kinderen die de laatste bomen van het nieuwe stuk bos in de grond kwamen zetten.

De afgelopen weken waren al circa 26.000 bomen door de aannemer geplant. Zaterdag moesten de laatste 500 bomen de grond in. Hierbij werd Staatsbosbeheer geholpen door omwonende en andere betrokkenen uit de regio. Ondanks de koude wind werd er hard gewerkt door jong en oud en zijn alle bomen geplant!

Wandelpaden en recreatieve voorzieningen

Nu de aanplant van het bos afgerond is, wordt vanaf deze week een basis graspad voor wandelaars opengesteld. Dit pad maakt verbinding met de bestaande wandelroutes bij de Groote Vliet. Als het bos groot genoeg is, zal er door het bos ook een wandelroute over graspaden komen.

Vanuit de subsidieregeling van het ministerie van LNV heeft Staatsbosbeheer alleen budget beschikbaar voor het aanplanten van het bos. Voor de aanleg van andere recreatieve voorzieningen, naast het wandelpad heeft Staatsbosbeheer momenteel nog geen budget. Staatsbosbeheer staat er uiteraard open voor om dit te zijner tijd met de andere betrokken partijen, waaronder Gemeente Medemblik en Recreatieschap West-Friesland verder in te gaan vullen.

Het bos groeit met de toekomst mee

Een bos ontwikkelt zich over vele decennia. De jonge boompjes die geplant worden, zijn zo’n 1-2 meter hoog, afhankelijk van de boomsoort. Na een jaar of vijf staan er naar schatting kleine bomen van zo’n 5 meter hoog. Na circa 10-15 jaar zal het er echt als een bos uit gaan zien. Dit is uiteraard afhankelijk van de type bomen, klimaatinvloeden en overige onvoorziene omstandigheden.

Samenwerking

In de voorbereiding voor de aanleg van het nieuwe bos heeft Staatsbosbeheer twee bewonersbijeenkomsten georganiseerd om de werkwijze en plannen toe te lichten en om ideeën en wensen uit de omgeving op te halen. Op basis van alle gesprekken met de omgeving is er een definitief ontwerp gemaakt en bewoners en geintresseerden konden zaterdag heel concreet helpen met de aanplant van de bomen. In de planvorming werkte Staatsbosbeheer samen met de gemeente Medemblik.

Deel dit artikel