Brabant heeft de naam, maar Noord-Holland heeft de drugslabs

Onderzoek wijst uit: drugsproductie Noord-Holland groter dan gedacht

REGIO – Een fenomenenonderzoek naar de productie van synthetische drugs in de eenheid Noord-Holland laat zien dat de omvang ervan groter is dan de overheidsdiensten tot voor kort inschatten. Het onderzoek van het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) Noord-Holland, in samenwerking met het project ‘Productielocaties Drugs’ (Programma Aanpak Ondermijning Noord-Holland) toont aan dat er ongeveer 60% meer productielocaties, opslaglocaties en dumpingen zijn dan gedacht. Bovendien laat het onderzoek zien dat het aantal productie- en opslaglocaties toeneemt sinds 2017. Van alle ontdekte locaties kwam ongeveer 30% voort uit meldingen van burgers. Dat laat eens te meer zien hoe belangrijk deze meldingen zijn voor de opsporing.

Wat ook opviel in het onderzoek is dat de verschillende stappen van het productieproces steeds vaker over verschillende locaties (en landen) verspreid worden om zo de risico’s te verkleinen. Van de 32 ontdekte productielocaties ging het in 19 gevallen om de productie van MDMA. Het aantal aangetroffen productielocaties voor methamfetamine in de eenheid Noord-Holland is lager dan in de rest van het land, maar vertoont wel een forse stijging: van één in 2017 naar zes in 2020.

Grote productie in kleine ruimtes
De synthetische drugssector blijkt nauw verweven met andere vormen van criminaliteit. Zo werd bij (anonieme) meldingen over hennepteelt regelmatig een productielocatie ontdekt en vice versa. Bij meer dan 20% van de locaties lag wapens. Ondanks het grote buitengebied in Noord-Holland werden de meeste productie-, opslag- en afzetlocaties aangetroffen in (rijtjes)woningen en bedrijfspanden of loodsen. Kleinere panden blijken ook kwetsbaar voor drugscriminelen. Een van de locaties waar een grote hoeveelheid drugs werd geproduceerd bevond zich in een garagebox van slechts 14m2.

Unieke gezamenlijke strijd
Samenwerking tussen –soms minder voor de hand liggende- partijen is cruciaal in de aanpak van synthetische drugsproductie. Sinds de oprichting van een operationeel team met professionals uit verschillende disciplines: het Integraal Intelligence Project Synthetische drugs (IIPSy) in 2019 is de aanpak meer dan voorheen een gezamenlijke inspanning van diverse deskundigen geworden. Noord-Holland loopt daarmee voorop in een unieke gezamenlijke strijd tegen synthetische drugsproductie, door het combineren van zaken, data en onderzoek van allerlei partijen. Inwoners van Noord-Holland spelen een belangrijke rol bij deze gezamenlijke strijd.

Gevolgen drugsproductie
Synthetische drugsproductie heeft grote gevolgen voor de samenleving. Zo zijn aan het opruimen van ontdekte locaties hoge kosten verbonden, wordt het financiële stelsel ondermijnd, wordt misbruik gemaakt van kwetsbare sectoren en personen, wordt de openbare orde en veiligheid aangetast, schade aan het milieu toegebracht en leidt het tot geweld en onveiligheidsgevoelens bij burgers.

Deel dit artikel