CDA fractie andere mening toegedaan inzake geschil over kostenverdeling binnen SED

Bessie Cooper

Venenatis pulvinar nunc arcu lorem ornare dictum ipsum. Ante at condimentum diam a aliquet eget amet massa tempor.

ENKHUIZEN – “Wij hebben als CDA fractie vorige week aangegeven ons neer te willen leggen bij het besluit van GS om het advies van de commissie van wijzen te volgen. Alle andere fracties van de gemeenteraad willen door in beroep en/of bezwaar procedures. Hier zijn wij pertinent op tegen,”  zegt Gerhard van Galen, lijsttrekker van CDA Enkhuizen.

Tussen gelijk hebben en gelijk krijgen zit een verschil.

‘En alhoewel wij ook vinden dat Enkhuizen relatief teveel betaald zullen we ons verlies moeten nemen. De commissie van wijzen is er een jaar mee bezig geweest, de colleges hebben vele gesprekken gevoerd en Gedeputeerde Staten heeft geoordeeld. Nu is het klaar. Het zal louter negatieve energie en frustratie opleveren want; Stede Broec heeft al duidelijk gemaakt dat de uitkomst van de commissie van wijzen, 2 ton bij betalen aan Enkhuizen, echt het maximale is. Meer gaan zij niet betalen,’ aldus Van Galen.

Verhoudingen op scherp zetten

Dus dan ga je ook niet meer vangen want de consequentie kan zijn dat Stede Broec dan uit het samenwerkingsverband stapt of alleen met Drechterland samen verder gaat. Je kunt wel stellen dat het slechts een “zakelijk” geschil is maar o.i. zet je de verhoudingen juist op scherp hierdoor en creëer je onnodig onrust binnen het ambtenaren apparaat.

Van Galen: “Stel je hebt een geschil met je buurman over de erfscheiding en de kosten daarvan, stuurt de rijdende rechter op je af of begint een juridische procedure, ga je dan nog leuk en vriendelijk met elkaar om? Nee daar geloven wij niet in.”

Je gaat toch niet als de ene gemeente een mogelijk proces voeren tegen de andere? Kan beter tijd, geld en energie worden gestoken om te bekijken of een bestuurlijke samenwerking er nog in zit, dan heb je zo wie zo geen gesteggel meer over kostenverdeling, en als dat niet lukt op een goede manier afscheid nemen van elkaar, ook dan heb je geen gesteggel meer over kostenverdeling!

Al 15.000 euro uitgegeven aan juridisch bijstand

Inmiddels is er al 15.000 euro uitgegeven voor juridische bijstand (betaald uit pot onvoorzien 2021) en naar inschatting wordt nog eens zo maar tot 35.000 euro voor juridische ondersteuning uitgegeven in 2022. ‘Dat is voor ons onacceptabel en we zullen ons hiertegen met klem verzetten; we hebben het wel over gemeenschapsgeld wat beter kan besteed worden aan het verlagen van lokale lasten die in Enkhuizen met meer dan 30% stijging over 3 jaar de pan zijn uit gerezen,‘ besluit Van Galen.

Share this article

Related posts

Category

Category

Category

Category