CDA komt met motie: ‘Adopteer een naam – Nationaal Holocaust Monument ‘

MEDEMBLIK – Op 19 september is het Nationaal Holocaust Namenmonument onthuld in Amsterdam. In dit namenmonument worden elf mensen genoemd die van geboorte afkomstig zijn uit de huidige gemeente Medemblik. De fractie van het CDA Medemblik stelt in de raadsvergadering van donderdag 28 oktober 2021 voor om de namen van deze elf mensen te adopteren. Ten eerste hecht de CDA-fractie er veel waarde aan dat de namen voortleven om het verleden nooit te vergeten en ten tweede wordt het monument op deze wijze gesteund.

Met de opbrengst van de adopties worden educatieve projecten en nieuwe stenen gefinancierd. Nog iedere dag wordt er nieuwe informatie ontdekt over slachtoffers van de Holocaust en dit betekent dat er regelmatig stenen moeten worden vervangen of toegevoegd.  

Iedereen kan eraan bijdragen 

Met een donatie van 50 euro kan er 1 naam geadopteerd worden. Als aandenken ontvangt de schenker een certificaat met de geadopteerde naam. Els van den Bosch (CDA): “Het lijkt mij mooi en passend dat de certificaten van de elf Medemblikkers een plek krijgen in het Oorlogsmuseum in Medemblik. Lars Rustenburg van de Stichting Educatief W.O. II Centrum staat daar positief tegenover“.  Ook noemt van den Bosch dat iedereen kan bijdragen aan dit monument. Iedereen kan een naam adopteren, denk bijvoorbeeld aan een naamgenoot of iemand uit je geboortedorp. Op de website van het Holocaust Monument zijn zoekmogelijkheden te over.  

Bij de onthulling van het monument bleek hoe waardevol het is dat dit nationale monument – meer dan 70 jaar na afloop van de Tweede Wereldoorlog- is gerealiseerd. Allemaal namen van mensen die nooit een eigen graf kregen en nu worden herdacht met een eigen steen. Meer dan 102.000 mensen die nooit terugkeerden. In ieder geval zijn nu hun namen terug. Nabestaanden kunnen het bezoeken en aanraken. Vereeuwigd om nooit te vergeten.  

De CDA-fractie wil niet tornen aan de budgetten voor de 4-5 mei comités en heeft daarom een beroep gedaan op burgemeester F. Streng, die naast voorzitter van college en raad ook voorzitter is van de Stichting Leven in Vrijheid. Van den Bosch: “We zijn hem zeer erkentelijk dat er ingestemd is om de donaties voor het adopteren van de namen te financieren vanuit deze stichting“. 

Deel dit artikel