CDA Medemblik: Alle bakken nog aan toe!

MEDEMBLIK – In de gemeente Medemblik heeft de gemeenteraad in juni 2021 ingestemd met het recycletarief. Per 1 januari gaat dit nieuwe systeem van start. Zowel in de gemeente als in de regio West-Friesland vinden inwoners hier wat van, dat blijkt uit berichten in de krant, sociale media en de vragen die ons worden gesteld.

Zelf kiezen of en hoe vaak je de grijze bak aan de weg zet

Voor de groene en oranje bakken verandert er niets. Voor de grijze bak (restafval) betaalt de inwoner alleen wanneer deze bak aan de weg wordt gezet. Het gaat er dus niet om hoe vol deze is, maar hoe vaak deze aan de weg staat. Daar kan men dus zelf voor kiezen. Er zit al een chip in de bakken en dit is al gekoppeld aan een administratief systeem. Het is financieel minder interessant deze bak maandelijks aan de weg te zetten. HVC blijft overigens wel iedere 4 weken de restafval route rijden, want we willen dat het serviceniveau gelijk blijft.

Financiële prikkel – de vervuiler betaalt

Mensen vragen zich af of het systeem wel eerlijk is. De CDA-fractie vindt van wel want met elkaar vinden we het in onze samenleving eerlijk wanneer de vervuiler betaalt. Door de invoering van het recycletarief stimuleren we inwoners om hun afval (beter) te scheiden. Wanneer de grijze bak met restafval minder aan de weg wordt gezet, betaalt men ook minder, dat biedt een financiële prikkel en is rechtvaardig. De oorzaak van de tariefstijging zit ‘m niet in het recycletarief. Het Rijk heeft de belasting op restafval verhoogd. De gemeenteraad heeft gekozen voor een kostendekkend tarief. De raad heeft vorige week besloten een om een incidentele vergoeding van het Rijk (Afvalfonds) te bestemmen voor de tarieven afvalinzameling 2023 waardoor dit indien mogelijk verlaagd kan worden.

Restafval: duur om te verwerken en milieu-onvriendelijk

Met elkaar zijn we erbij gebaat dat er minder restafval komt. Restafval is het duurste om te verwerken en het meest milieuonvriendelijk omdat een deel van het restafval verbrand moet worden.  Vanuit het Rijk is er i.s.m. gemeenten een doelstelling, we noemen het VANG (Van Afval Naar Grondstof) waarin er een wens beeld is om in 2025 nog maar 30 kg restafval per jaar per inwoner hebben. Wanneer we niet kiezen voor recycletarief denken wij dat we dit niet zullen halen en de kosten voor het ophalen van uw afval zeker zullen stijgen. Het restafval in onze gemeente bedroeg in 2018 133 kg en uit de sorteeranalyse bleek dat hiervan maar 17 kg echt restafval was. Er valt dus nog heel wat te winnen, op het gebied van bijvoorbeeld voorlichting, coaching en controle.

Duurzaam samen leven

Tot slot sluiten we graag af met een citaat uit een ingezonden stuk van een betrokken inwoner. Hij schrijft: “Bewust nadenken over mogelijkheden van hergebruik en het zorgvuldig gescheiden aanbieden van uw huishoudelijk afval is en blijft noodzaak om te kunnen bijdragen aan een duurzame samenleving.”

Deel dit artikel