CDA Medemblik: “Wordt Andijk het nieuwe Groningen?”

ANDIJK – De CDA fractie van de gemeente Medemblik wil graag weten of de gemeente betrokken is bij de aanvraag voor het opslaan van zoute reststroom opslaan in diepe ondergrond.  Inwoners van Andijk ontvingen een bericht van Team Mijnbouwvergunningen van het Ministerie van EKZ waarin wordt aangegeven dat  Drinkwaterbedrijf PWN  zoute reststroom opslaan in diepe ondergrond. Het ontwerp-instemmingsbesluit ligt ter inzage.

Alle relevante stukken zijn in te zien op www.mijnbouwvergunningen.nl/pwn . Inwoners en andere betrokkenen kunnen hierop reageren t/m 27 januari 2022.

Foto: Suzanne Wijdenes fotografie)

Els van den Bosch (CDA) geeft aan dat de stukken zeer compleet zijn, zo zit er een beoordelingsrapport bij van TNO maar ook van de Technische commissie bodembeweging die concludeert dat het risico op bodemdaling en bodemtrilling verwaarloosbaar is. “Maar juist dit aspect is iets waarover inwoners zich zorgen maken, ik krijg er veel vragen over en er was zelfs iemand die uitriep dat wij op Andijk het nieuwe Groningen worden!

Het CDA wil ook weten of er al een opslagvergunning bestaat en of deze dan wordt uitgebreid. Maar de fractie vindt het vooral van belang dat inwoners en ondernemers goed worden geïnformeerd en in de gelegenheid worden gesteld hun vragen te stellen.

Van den Bosch: “Het PWN informeert ons doorgaans uitstekend, als het gaat om tijdelijk overlast van verkeer, de kustvisie of de klimaatbuffer. Ik ben daarom verrast dat er niet is gecommuniceerd is over het ondergrondse opslagproject in Andijk.” Om die reden vragen de CDA’ers of de gemeente zich wil inspannen om alsnog een online informatiebijeenkomst te beleggen voor geïnteresseerden en betrokkenen.

 

Deel dit artikel