CDA Medemblik ziet het wel zitten met de omgevingswet

MEDEMBLIK – De CDA fractie in de gemeente Medemblik betreurt dat de invoering van de Omgevingswet opnieuw wordt uitgesteld. Deze omgevingswet pas bij uitstek bij het christendemocratisch gedachtengoed. Veel losse wetten worden gebundeld (op het gebied van ruimtelijke ordening, verkeer, natuur en milieu) allemaal betrekking hebben om onze leefomgeving. Het is de bedoeling dat met de omgevingswet het eigen initiatief van inwoners en ondernemers centraal staat. De overheid moet daardoor meer met inwoners in gesprek, wat ervoor zorgt dat mensen meer vertrouwen en verantwoordelijkheid krijgen, en dat zijn belangrijke christendemocratische uitgangspunten.

Verkort proces en integrale aanpak

Het kabinet stelt dat gemeenten, provincies en waterschappen nog veel problemen hebben met de nieuwe regels en bijbehorende systemen en dat dit de aanleiding is om de invoering opnieuw uit te stellen naar 1 oktober of misschien wel 1 januari.

Els van den Bosch (CDA): “Er wordt beloofd dat de Omgevingswet ons veel gaat brengen. Als ik even chargeer komt het erop neer, dat straks alles mag tenzij de gemeente zegt dat het niet mag. Het CDA ziet het wel zitten met die omgevingswet. De voordelen die wij zien zijn: verkort proces en integrale aanpak. Het is belangrijk dat we niet alles té gedetailleerd vastleggen want dat kan maatwerk juist beperken of beknellen.  Van belang is dat we moeten blijven zorgen voor voldoende financiën, dat ook de sociale en maatschappelijke aspecten worden betrokken bij de ruimtelijke ordening en aandacht blijven houden voor het feit dat de stem van de inwoners ook in de provincie wordt gehoord”.

Onze gemeente is er wel klaar voor

Piet Ligthart (CDA): ”Jammer dat de invoering van deze wet weer wordt uitgesteld. Onze gemeente zet juist alles in het werk om er klaar voor te zijn in juli van dit jaar. Komende donderdag staan er weer een tweetal raadsstukken op onze agenda ter voorbereiding van de invoering van deze omgevingswet. Die gaan over het vastleggen van de adviesrol van de raad en het vastleggen van het verloop van de participatie, iets waar onze fractie steeds op heeft gehamerd.  Onze gemeente is er wél klaar voor!

Deel dit artikel