CDA: ‘Realisatie van nieuwe natuur mag niet ten koste van alles gaan’

HAARLEM – Realisatie van nieuwe natuur mag niet ten koste van alles gaan, zo luidt het CDA Noord-Holland tijdens de Provinciale Statenvergadering van maandag 15 november. Statenlid Willemien Koning-Hoeve: “Voor het CDA is natuur enorm belangrijk, het vormt een belangrijk kenmerkend onderdeel voor de leefbaarheid in Noord-Holland. Maar we zien nu dat er plannen gemaakt worden door de provincie zonder de grondeigenaren daarbij te betrekken. Dat kan simpelweg niet. Daarnaast moet je goed bekijken welke natuur je wilt realiseren en wie het gaat beheren”.

Afgelopen maandag besprak de Provinciale Staten het programma Natuurnetwerk 2022 en het Natuurbeheerplan 2022, waarin de ambities van de provincie zijn opgenomen op het gebied van (agrarisch) natuur- en landschapsbeheer. In de zoekgebieden bevinden zich (boeren)percelen die mogelijk toekomstig NNN-gebied zullen worden. Deze percelen zullen drastisch op de schop moeten om te passen binnen de gestelde beleidskaders. Het CDA wil dat de provincie in overleg gaat met de huidige gebruikers en eigenaren van deze gebieden.

Als hun belangen in het hele proces gewaarborgd worden, kan uiteindelijk natuur gerealiseerd worden met draagvlak. “Op die manier realiseren we samen natuur die voor iedereen waardevol is”, aldus Koning-Hoeve. “Dat kan betekenen dat we ander type natuur moeten realiseren en het bijvoorbeeld door agrariërs of recreatieve ondernemers laten beheren”. Het CDA pleit daarom voor meer overleg met grondeigenaren en meer flexibiliteit in de doeltypen en voorschriften met de moties Onderzoek bij Programma NatuurNetwerk en Natuurbeheerplan 2022 en Onderzoek Hoogte van Vergoedingen in Voorbereiding Natuurbeheerplan 2023.

Nadat de gedeputeerde toezeggingen heeft gedaan op beide moties zijn deze door het CDA aangehouden

Deel dit artikel