CDA: “Wees een goede buurman – over biodiversiteit en maaibeleid”

MEDEMBLIK – Het CDA Medemblik dient bij de raadsvergadering van 30 september 2021 een motie in waarin ze oproept om goed buurmanschap te tonen richting onze agrarische producenten.  Op voorhand wordt deze motie gesteund door VVD Medemblik (Jan de Vries) en ChristenUnie (Silva Visser). 

De gemeenteraad van Medemblik is eensgezind positief over de beleidsnota Biodiversiteit. Het belang van biodiversiteit wordt steeds beter binnen de maatschappij onderkent en zowel het College als de raad willen de biodiversiteit in de gemeente graag behouden en waar mogelijk vergroten.  

Els van den Bosch(CDA)

Toch vraagt het CDA in het bijzonder aandacht voor de agrarische producenten. Els van den Bosch (CDA): “Aandacht voor het ondersteunen van biodiversiteit is wenselijk, maar hierdoor hebben zaden en pollen vrij spel. Het mag duidelijk zijn dat het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen ten gevolge van overwaaiende onkruidzaden moet worden voorkomen“.  

In de drie biodiverse gebieden in onze gemeente het Kreekbos, Ecozone Wervershoof en Pronkvliet komt vooral het Kreekbos er goed uit, aan de buitenkant zijn schouwstroken en de Elzenhagen zorgen ervoor dat overwaaiende zaden beperkt zijn zo geeft van den Bosch aan.  Ook zijn er mooie kronkelpaden om te wandelen. Van den Bosch stelt: “Zo zien wij het graag, biodiversiteit in combinatie met recreatie én rekening houdend met de buren.  

De CDA-fractie heeft opnieuw het maaibeleid van de Omringdijk aangekaart bij het College. Van den Bosch: “Wij krijgen bij herhaling meldingen van ontevredenheid over het maaibeleid van de dijk, een groot gedeelte wordt nog maar eenmaal per jaar gemaaid. Inwoners ervaren hinder van de pollen en de zaden die hooikoortsklachten waar veel mensen mee kampen verergeren. Ook agrariërs ervaren overlast van het beperkte maaien. Daarbij speelt verkeersveiligheid ook nog een rol bij onze wens om twee keer per jaar te gaan maaien“. 

Het College van de gemeente Medemblik geeft in reactie hierop aan dat de beleidsmedewerker en specialist groen dit zullen meenemen bij het overleg met Waterschap HHNK met betrekking tot het maaibeheer. Ondertussen is het CDA verheugd met het feit dat het maaischema langs de A7 per begin van 2021 reeds is aangepast naar twee keer per jaar, mede op verzoek van de landbouw. 

Deel dit artikel