ChristenUnie-SGP wil opheldering college Enkhuizen over ontwikkeling Enkhuizerzand

ENKHUIZEN – De Fractie van de ChristenUnie-SGP wil van het college weten of in het ontwerp van de huisjes voor Enkhuizerzand rekening is gehouden met de cultuurhistorische waarden in de omgeving, bebouwing in het beschermd stadsgezicht, het aanzicht gezien vanuit het historisch centrum en vanaf het IJsselmeer.

Arnoud Hotting, fractieleider van de ChristenUnie-SGP wil nu van het college weten in hoeverre hier duidelijkheid over is.  Maar ook  in hoeverre het bestaand groen het groene karakter blijft behouden..

Hotting wijst ook nog naar de hoge waterstanden van afgelopen zomer en de flinke stormen van afgelopen maand en dat dit duidelijk heeft gemaakt dat een goede oeverbescherming noodzakelijk is. Maar, zegt Hotting, ‘tot nu toe lijkt er echter geen vorm van oeverbescherming aangelegd te zijn om de camping te beschermen.’

[penci_related_posts dis_pview=”no” dis_pdate=”no” title=”Dossier Enkhuizerzand” background=”” border=”” thumbright=”no” number=”4″ style=”grid” align=”none” withids=”” displayby=”tag” orderby=”title”]

Daarom wil Hotting dan ook dat het college opheldering gaat geven over welke maatregelen er getroffen gaat worden om het afkalven van het buitendijks gebied inclusief de kustboog gaan worden genomen. Maar ook welke garanties er gaan gelden voor de kwaliteit van de oeverbescherming na verloop van jaren, en daarnaast welke risico’s gelden voor wat betreft tijdelijke overstroming van het gebied en wie voor de geleden schade verantwoordelijk is.

Maar ook rijst de vraag of het terrein inclusief het huisjespark openbaar toegankelijk blijven. Hotting wil dan ook van het college hier een bevestiging van krijgen.

Deel dit artikel