College Medemblik reageert niet op rapport auditcommissie. ‘Dit had de begrotingsdiscussie zeker beïnvloed’

MEDEMBLIK – De gemeentelijke auditcommissie mag de de gemeentelijke Rekenkamercommissie gevraagd en ongevraagd van adviezen voorzien over onderzoeksverslagen van deze commissie. De Rekenkamercommissie heeft op afgelopen 3 november een rapportage over het weerstandsvermogen van de gemeente Medemblik aangeboden aan de gemeente Medemblik en deze is in de raadsvergadering van 16 december 2021 besproken waarbij de gemeenteraad de conclusies van de Rekenkamercommissie besloot deze te onderschrijven en de aanbevelingen uit het rapport over te nemen en het college opdracht te geven om voor 1 juli 2022 te informeren over hoe het college de aanbevelingen heeft uitgevoerd.

De auditcommissie van de gemeente Medemblik zegt nu in een schrijven dat het college niet heeft gereageerd op het rapport van de Rekenkamercommissie en als dit wel was gebeurd dit de begrotingsdiscussie zeker had beïnvloed. Volgens de auditcommissie laat het rapport duidelijk zien dat er meer op het weerstandsvermogen gestuurd kan worden maar door onbekendheid van de gemeenteraad is hier tot op heden nog geen gebruik van gemaakt.

Volgens de auditcommissie is het van wezenlijk belang, ze zeggen zelfs de hoogte prioriteit, dat het risicomanagementbeleid op korte termijn door de gemeente Medemblik wordt geactualiseerd, juist om straks een goede begroting te kunnen maken. De auditcommissie schrijft: ‘Het risicomanagement is een zeer belangrijke knop om terug in control te komen en in beheersing te blijven. Als college is het van belang dat je hierover transparant optreedt.’

De voorzitter van de auditcommissie, Cees Nederhoff schrijft: “De hiervoor benoemde aandachtspunten bevestigen hetgeen de auditcommissie al langer aangeeft, namelijk dat het college niet (tijdig) op de adviezen van de auditcommissie en blijkbaar ook niet op de Rekenkamercommissie reageert. Extra aandacht door het college is derhalve zeer gewenst. De auditcommissie adviseert u het college opdracht te geven om de eerder genoemde aanbevelingen uit het rapport ‘Weerstandsvermogen’ ruim voor de datum van 1 juli 2022 uit te laten voeren en te laten rapporteren. Argument hiervoor zijn de komende gemeenteraadsverkiezingen. Wij vinden dat het college voor haar aftreden met een overdrachtsdossier moet komen waarin onder andere deze onderwerpen worden benoemd. Juist ook om de nieuwe raadsleden na de verkiezingen op de hoogte
te stellen van de lopende dossiers en voor het behoud van de continuïteit.”

De auditcommissie stelt de gemeenteraad dan ook voor om het college te informeren en snel met een reactie te komen.

Deel dit artikel