College Medemblik ziet begroting 2022 worden aangenomen, flinke bezuinigingen en stijgende lasten in Medemblik

MEDEMBLIK – De broekriem moet nog verder worden aangehaald dan eerst gedacht, de inwoners van de gemeente Medemblik moeten opdraaien voor de fouten/blunders gemaakt door de Rijksoverheid op de taakstelling Wmo. Toen deze werd overgeheveld naar de gemeenten is er direct scherp bezuinigd op het geld dat richting de gemeenten kwam, omdat deze het volgens het kabinet veel beter konden uitvoeren. Hoe anders is het gelopen, vrijwel alle gemeenten in Nederland zijn diep in de rode cijfers gedoken, op een enkeling na, en de 1.5 miljoen die de gemeente Medemblik als pleister op de wonden kreeg zet ook geen zoden aan de dijk.

Nee, wethouder Dirk Kuipers(Morgen!) kon donderdagochtend om half 11 geen leuk nieuws brengen, nieuws dat vooral bij de oppositie maar ook bij de coalitiepartijen voor veel moties en amendementen zorgde. D66 kwam zelfs met een motie van afkeur, maar op Hart voor Medemblik en GroenLinks na vond deze geen steun bij de rest van de gemeenteraad. Ook de motie van de VVD, met steun van den BAMM en de ChristenUnie om de Ozb niet met 14 maar slechts met 1.4% te laten stijgen kreeg geen bijval van van de politiek en werd dus afgewezen. Volgens de VVD moest het geld worden gevonden bij het Wmo waar heel veel mis is, er werd zelfs opgeroepen om te kijken naar Hollands Kroon waar de gemeente deze taakstelling uit handen heeft gegeven aan Incluzio waardoor er niet zoals in Medemblik ruim 100 bedrijven de Wmo verzorgen maar slechts een 40-tal en dus veel minder geld kost in de organisatie.

Voor D66 was het voldoende en wilde met haar motie van afkeur duidelijk laten blijken dat dit college een wanprestatie heeft geleverd, ook door vlak voor de begrotingsraad met een nieuwe lijst te komen van taken waarvoor ook nog geen dekking is gevonden. Maar Op HvM en GL na vonden de overige partijen dat dit het doel volledig voorbij schoot en stemden dus tegen de motie van afkeur..

Er was nog wel een lichtpuntje voor de verenigingen en het muziekonderwijs. Door het verdwijnen van de Allianz Regatta uit Medemblik blijft er 40.000 euro over, deze zal richting de verenigingen en het muziekonderwijs gaan waardoor hier de scherpe bezuinigingen iets zijn afgenomen. Maar alsnog moeten ook deze verenigingen de broekriem meer dan 1 gaatje gaan aantrekken.

GemeenteBelangen zag haar paradepaardje, het dorpshuis in Abbekerk definitief op de lange baan worden geschoven, ‘geen geld voor’, en ook de plannen van de VVD en de nieuwe fusiepartij Morgen! (PWF/PvdA/PW2010) om de Zeehoek in Wervershoof toch te gaan bouwen door de grond waarop het zwembad staat te verkopen aan een projectontwikkelaar om daar huizen te laten bouwen en een nieuwe Zeehoek op de Westrand te bouwen. Morgen! trok de motie in omdat de wethouder meende dat dit weer een nieuwe opdracht zou inhouden terwijl de gemeente al bezig is.  De motie van de VVD om de voortgang van de Zeehoek-ontwikkeling nog eens te onderstrepen en de vaart erin te houden werd door wethouder Van Langen een steuntje in de rug genoemd en met 16-11 aangenomen.  Het gaat dus gewoon verder.

Tenslotte kwam GroenLinks met een rechtdoor zee idee. Gewoon niets bezuinigen maar gewoon de tekorten accepteren en daarmee de provinciale en landelijke overheid met de feiten op de neus te drukken van het wanbeleid dat zij hebben gevoerd op de taakstelling Wmo. Maar ook deze plannen werden verworpen waardoor de inwoners van de gemeente Medemblik de eerst komende jaren zullen moeten gaan leven met zeker 14% meer Ozb en 14% meer hondenbelasting.. En of het bij die minimale 14% gaat blijven is nog maar de vraag.

De begrotingsraad kende voor diverse raadsleden tevens het aankomend afscheid nemen van de politiek. Yannick Nijsingh (D66), Mark Raat (VVD) en Pieter Koning (Morgen!, voorheen PWF) zullen na de aankomende gemeenteraadsverkiezingen in 2022 niet meer terugkeren in de gemeenteraad. .

Deel dit artikel