Column Bert de Jong (PvdA/Morgen!): ‘Framing, Naming and Shaming, It’s all in the game?’

Zowel in de landelijke maar nu ook in de lokale politiek wordt framing een steeds frequenter gebruikte techniek om het denken van mensen te beïnvloeden. Op weg naar de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 hebben we hier in de gemeente Medemblik al de eerste voorbeelden van gezien.

Wat is “framing” eigenlijk?

Bij framing gebruik je bepaalde woorden en (voor)beelden waardoor sommige delen van de werkelijkheid meer naar voren komen en andere delen naar de achtergrond verdwijnen. Het verhaal en daarbij passende woordkeuze zorgen voor een beeld, waardoor mensen bewust worden beïnvloed in hun denken. Door in de politiek bewust een frame te kiezen dat aansluit bij de belevingswereld van de inwoner c.q. kiezer, gaat dit fungeren als “waarheid” en gaat de ontvanger van de boodschap dit op deze manier lezen of naar luisteren.

In de commissievergadering van de gemeente Medemblik van 11 oktober j.l. werd deze techniek/tactiek door een inspreker gebruikt om, op een voor mij onacceptabele manier van framing, ambtenaren, college en raads-, en commissieleden weg te zetten. Of was het naming and shaming?

Wat is “naming and shaming”?

Naming and shaming is het publiekelijk aan de kaak stellen van bepaalde als onbevredigend ervaren situaties. De betrokken persoon of instantie wordt bekendgemaakt (naming), terwijl deze vermelding of informatie negatief gekleurd wordt (shaming).

Dat in deze aanmatigende tirade inderdaad, al dan niet bewust, zaken gekleurd werden gebracht, mag als framing dan wel naming and shaming worden bestempeld.  Aan de glimlachende gezichten van enkele raadsleden en de openlijke steun van een enkele partij, is dit nu blijkbaar de toon waarop we nu ook in de lokale politiek van de gemeente Medemblik met elkaar omgaan. Op weg naar de gemeenteraadsverkiezingen van maart volgend jaar, hou ik mijn hart vast.

Gaat het straks nog wel om de inhoud van het politieke debat of wordt het via framing en populistische propaganda een voorstelling “moddergooien”?

Ik ga ervan uit, dat de inwoners van onze gemeente deze gesprekstechniek en verkiezingsstrategie van framing doorzien en geen genoegen nemen met halve waarheden.

Bert de Jong

Raadslid PvdA Medemblik

Deel dit artikel