Column Cees Neefjes (fractievoorzitter PW2010): Kritisch denken verboden?

Democratie staat voor vrijheid van meningsuiting, of moet ik zeggen stond? Ongemakkelijke en door sommigen ongewenste waarheden worden heden ten dage met veel gemak (en soms met enige dwang) ingeruild voor een gewenste of geschoonde variant.

Bovendien wordt de openbare discussie (overigens ook bij de traditionele media) steeds vaker gedomineerd door een nogal belerende minderheid, die meent de norm op het gebied van politieke correctheid te kunnen en mogen bepalen. Daarnaast meent deze minderheid vaak dat zijzelf in elke situatie onrecht en ongelijkheid, hoe subtiel ook, kunnen waarnemen en duiden, meestal met de klemtoon op slachtofferschap.

Een open discussie is niet meer mogelijk en objectieve waarheden en feiten verliezen het steeds vaker van ideologie. Het is toch eigenlijk merkwaardig dat zo’n minderheid steeds meer een grote (zwijgende) meerderheid weet te overheersen en een klimaat weet te scheppen waarbij kritisch denken haast verboden is.

Deel dit artikel