Dat kindermishandeling en huiselijk geweld in elke stad en dorp voorkomt is bij de meeste mensen wel bekend. Wanneer het op een gegeven moment je buren betreft, of erger, je eigen gezin of leefsituatie komt het wel erg dichtbij. Gelukkig is het onderwerp voor veel mensen een ver-van-hun-bed- show. Het blijft belangrijk om dit onderwerp bespreekbaar te maken en er aandacht aan te schenken. Zoals nu tijdens de Week tegen Kindermishandeling. Het Wijkteam komt uiteenlopende situaties tegen. Lees hieronder het verhaal van Joyce en Marleen die werken bij het Wijkteam Opmeer.

Hoe kunnen we de situatie veilig maken?

Marleen en Joyce zijn nauw betrokken bij de aanpak van Huiselijk Geweld en Kindermishandeling in de gemeente Opmeer. In ons dagelijks werk komen wij in aanraking met slachtoffers en plegers. Het blijft heel belangrijk dat we ons bewust zijn van onze rol als hulpverlener en dat we samen met het hele systeem van betrokkenen kunnen kijken naar oplossingen. Zo is Marleen o.a. ook EMDR-therapeute en kan zij kinderen helpen met het verwerken van trauma’s. Daarnaast wordt er als eerste gekeken naar de veiligheid. Hoe kunnen we de situatie weer veilig maken? En wat is daar allemaal voor nodig?.

Doorsnee gezin met jonge kinderen

Joyce en Marleen vertellen dat ze uiteenlopende situaties zien. “Bijvoorbeeld een doorsnee gezin met jonge kinderen. Vader raakt zijn baan kwijt, moeder heeft last van depressieve gevoelens en binnen de familie spelen er nog andere zaken die van invloed zijn. Onder druk kan agressie en frustratie de kop op steken. Dit kan bij íedereen gebeuren. Het is belangrijk om signalen tijdig te zien en daarop te handelen. Zo krijgen wij gelukkig vaak te horen dat ouders bij ons komen op aanraden van bijvoorbeeld de peuterspeelzaal, school of de huisarts. Soms nog vóór er escalatie of een crisissituatie is ontstaan. Maar soms ook niet, dan is er al sprake van een onveilige situatie.

Vechtscheiding

Joyce vertelt: bijvoorbeeld bij een vechtscheiding. Helaas zien we dat steeds vaker. Ouders zijn zo diep verwikkeld in pijn en verdriet dat zij weinig oog meer hebben voor het welbevinden van de kinderen. Dan worden de kinderen als middel gebruikt om de andere ouder te kwetsen. We zien daarin de spiraal van rouw en verlies terugkeren en het gevoel dat de pijn die gevoeld wordt ook gevoeld móet worden door de andere ouder. Het gedrag lijkt soms heel kinderachtig door de ogen van de omgeving, maar is verklaarbaar want mensen schieten terug in een soort primitieve staat van denken. Ze kunnen bijna niet meer rationeel nadenken wanneer de stress zo hoog is. Dan is het enorm belangrijk dat er professionele hulp bij komt. Samen kunnen we proberen de situatie om te draaien naar een minder schadelijke voor de ouders zelf maar uiteraard op de eerste plaats voor de kinderen.”

Zit u zelf in zo’n situatie?

Bij het Wijkteam Opmeer werken vijf jeugdconsulentes, een jeugdverpleegkundige en een maatschappelijk werker die veel situaties kennen waarin huiselijk geweld en/of kindermishandeling een grote rol spelen. Zit u zelf in zo’n situatie? Of iemand uit uw omgeving? Schroom niet om contact met ons óf Veilig Thuis op te nemen, ook als u twijfelt. U kunt ons bereiken door te bellen naar 0226 – 363 333 of door te mailen naar wijkteam@opmeer.nl. U kunt Veilig Thuis bereiken door te bellen naar 0800 2000