Column Mark Raat (raadslid VVD): Sportsubsidies

Bessie Cooper

Venenatis pulvinar nunc arcu lorem ornare dictum ipsum. Ante at condimentum diam a aliquet eget amet massa tempor.

Foto: Hauwert ’65 jeugd en senioren voetbaltoernooi (foto aangeleverd)

De gemeentebegroting voor 2022 e.v. staat onder druk. Voornamelijk vanwege grote tekorten in de uitgaven voor het sociaal domein (w.o. jeugdzorg). Deze problemen zijn in de kern veroorzaakt door het Rijk, die zorgtaken naar de gemeenten delegeerde en tekort budget meegaf.

Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad nu een reeks bezuinigingen voor. Ze komen stuk voor stuk nog aan bod, maar eentje wil ik hier alvast uitlichten: het schrappen van de subsidie voor jeugdleden bij sportverenigingen.

Voorstel is om het bedrag van € 23 per jeugdlid stapsgewijs terug te brengen naar € 0. Een slecht plan: vele ouders komen financieel onder druk te staan als ze meer contributie betalen, terwijl bijv. energie en andere dingen duurder worden.

Risico is dat minder kinderen kunnen sporten. De VVD-fractie gaat zich inzetten deze voorgestelde maatregel te schrappen, naast andere bezuinigingen. Op 4 november stemt de gemeenteraad over de begroting.

Mark Raat, raadslid VVD

Share this article

Related posts

Category

Category

Category

Category