Column Peter Groen: ‘Wel klagen maar niet met een tegenbegroting komen’

Je moet het ze wel nageven, de mannen en vrouwen van Hart voor Medemblik, lekker schoppen tegen de gevestigde orde, afbranden wat je kan afbranden, vragen stellen waar allang antwoorden op zijn gegeven en ondertussen niet met echt werkende oplossingen komen.

Zaterdag las ik het bericht op de website van Hart voor Medemblik dat de huidige coalitie en college niets van hun ideeën waar heeft kunnen maken, een coalitie waar de huidige fractievoorzitter van Hart voor Medemblik bijna 3 jaar lang onderdeel van uit heeft gemaakt als raadslid voor de VVD.

Natuurlijk kan je als nieuwe partij je zo populistisch mogelijk opstellen door de onderbuikgevoelens van de samenleving als speerpunt te nemen en het college daarop af te rekenen. Neem de achterstanden bij de Wmo, die lost Hart voor Medemblik in een paar dagen op, hoe, ja dat vertellen ze niet, maar waarschijnlijk door extra inhuur, dure inhuur, want op het gemeentehuis zijn simpelweg te weinig Wmo-ambtenaren die alles kunnen bolwerken.

Ander speerpunt van Hart voor Medemblik, het klimaat, of beter het ontkennen van de klimaatveranderingen en dat er echt iets moet gebeuren anders hebben de kinderen van onze kinderen en de generaties daarna met nog extremere weersomstandigheden te maken. Ook weer zo’n punt waar Hart voor Medemblik niet zelf met een andere oplossing komt.

Maar ook de 720.000 euro die de gemeente Medemblik, en de gemeenteraad, heeft gereserveerd om de twee gebouwen waar de ambtenaren, en daarvoor het personeel van de DSB-bank werken met meubilair en vloerbedekking dat nog door Scheringa is aangeschaft en, op een enkele bureaustoel na, is vervangen.

Hoe gaat Hart voor Medemblik de ambtenaren op het gemeentehuis uitleggen dat zij onderschikt zijn en zich maar moeten redden met het meubilair en vloerbedekking dat er nu ligt en dat het kolder is dat er iets nieuws moet komen.. Ik voorzie dan ook nog een veel grotere leegloop onder het personeel waardoor het ambtenaren apparaat nog verder onder druk komt te staan en de wachttijden nog verder gaan oplopen.

Nog zo’n ding. Hart voor Medemblik wil dat er veel meer (starters)woningen worden gebouwd, ja heren en dames van Hart voor Medemblik, dat wil elke partij in de gemeente Medemblik maar in Haarlem en in Den Haag zitten mensen die beslissen wie hoeveel huizen mag bouwen en niet een gemeenteraad van een gemeente.. En als die zeggen, ‘Medemblik, jullie mogen maar 300 woningen bouwen de eerste komende jaren, dan worden er maar 300 woningen gebouwd.’ Ook al heet je Hart voor Medemblik en ga je nog zo veel beloven, 300 = 300 en niet 301 of 302..

Maar ik zie de aankomende begrotingsvergadering met groot genoegen tegemoet, want met zoveel commentaar van Hart voor Medemblik op de begroting 2022 moet het wel zo zijn dat Hart voor Medemblik met een eigen begroting gaat komen, sluitend, en geschreven in zwarte cijfers, zonder belastingverhoging, met afschaffing van de hondenbelasting, waar 1000 woningen gaan worden gebouwd, enz.. enz…

Deel dit artikel