Column Pieter Koning: ‘verkiezingen’

In maart 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen, zo ook voor onze mooie gemeente Medemblik. Iedereen mag dan zijn democratisch recht laten zegevieren en stemmen op welke persoon voor u het beste uit de verf komt. Voor mij komt er in maart 2022 een einde aan een periode als gemeenteraadslid in de gemeente Medemblik

Na 14 jaar commissielid en 11 jaar als raadslid hang ik voorlopig mijn Ipad aan de wilgen.  Naast mijn gezin, met 4 kinderen, mijn fulltime werk als politieagent heb ik ook nog een eigen bedrijf, wat groeiende is. Het raadswerk kon er als vierde “baan” niet bij blijven bestaan. Ik ben echter nog niet helemaal weg, als voorzitter van onze nieuwe partij MORGEN! blijf ik aan de zijlijn actief binnen onze gemeentepolitiek. Ik heb de afgelopen jaren zeer veel geleerd, we hebben zaken bereikt, gelachen, maar zoals met de aankomende Begrotingsraad in het verschiet, kan het ook niet leuk zijn.

De gemeente staat er financieel niet rooskleurig voor. Veel mensen binnen onze gemeente zijn door de voorgelegde begroting teleurgesteld in de gemeente. Als gemeenteraadslid is het je controlerende taak om te kijken of dit klopt en of het ook anders kan. Met de begroting en de amendementen en moties die ingediend gaan worden, gaat er een aanzet gegeven worden tot een financieel gezonde gemeente.

Aan het nieuwe college de schone taak om de komende vier jaar dit ook gestalte te gaan geven. U kunt hier ook deel van uitmaken. Ook u kunt zich aansluiten bij een van de partijen en meedenken en beslissen over onze gemeente. Het is intensief werk, niet altijd dankbaar, maar het grootste gedeelte van de tijd is het werk wat ertoe doet en wordt het gewaardeerd.

Dus doe wat andere al gedaan hebben, kijk niet vanaf de zijlijn toe, pak die handdoek op en help mee om onze gemeente weer de juiste richting op te duwen!

Pieter Koning

Deel dit artikel