De bouw van de 36 projectwoningen in woningbouwplan Sally in Wijdenes is gestart.

WIJDENES – Wethouder Yvonne Roos-Bakker gaf hiervoor op 10 november het startsein door een aantal stenen te metselen.  Dit feestelijke moment vierde projectontwikkelaar VBM ontwikkeling samen met gemeente Drechterland en de toekomstige bewoners. Na de start van de particuliere koopwoningen is dit de volgende stap voor de realisatie van plan Sally.

Nieuwbouw in kleine kernen

Wethouder Yvonne Roos-Bakker is blij dat het woningbouwplan steeds meer vorm krijgt. “In april 2021 mocht ik al de 1e paal slaan voor de eerste particuliere woning. Met de start van deze 36 woningen zijn we weer een stap verder in de realisatie van deze kleinschalige nieuwbouwwijk in Wijdenes. Een mooi plan in een van onze kleine kernen waarin naast duurdere koopwoningen ook huurwoningen, woningen voor starters en levensloopbestendige woningen worden gebouwd.”

Dorpslint

Plan Sally loopt vanaf de ingang aan de Kerkbuurt als een dorpslint richting de Molenweg. Het gaat in totaal om 62 woningen waarvan 14 vrije sector kavels, 10 sociale huurwoningen en 38 projectmatige woningen. De woningen worden volledig gasloos gebouwd en Sally wordt daarmee de eerste energieneutrale wijk van Wijdenes.

Planning

We verwachten dat deze woningen in de zomer van 2022 klaar zijn. De oplevering van de woningen op de vrije kavels is nog niet bekend.Als alle woningen in het plan zijn opgeleverd gaan we de bouwstraten vervangen door de definitieve straten. Ook wordt dan de openbare ruimte ingericht.

Naam ‘Sally’

Het plan dankt haar naam aan het vroegere afwerpterrein met de codenaam ‘Sally’ waar geallieerden in de 2e wereldoorlog wapens en munitie dropten. De straatnamen in het plan verwijzen naar verzetstrijders die in de verzetsgroep Sally actief waren:  Kollislaan, Dirk Rooslaan, Miedemahof, Van Weeldenhof en Sallypad.

Deel dit artikel