De gemeente Medemblik maakt werk van het revitaliseren van de kernen van Sijbekarspel en Benningbroek.

BENNINGBROEK – De huidige inrichting van beide dorpen dateert grotendeels uit de jaren 60 en is toe aan vernieuwing. Met name de riolering in Sijbekarspel is verouderd en wordt vervangen om problemen voor te zijn. Een goed moment om gelijk een aantal andere zaken mee te nemen, zoals parkeren, verkeersveiligheid,groenvoorzieningen en speelplaatsen.

Wat gaat er allemaal gebeuren in beide kernen

Er komt een gescheiden rioolstelsel: het vuile water vanuit de huizen wordt gescheiden afgevoerd van het regenwater. Daarnaast wordt de hoeveelheid regenwater dat we kunnen verwerken vergroot. Hiermee is er minder wateroverlast op straat en wordt voorkomen dat er water in het toilet naar boven komt. De vervanging zelf staat nu gepland voor begin 2023.

Om toekomstbestendig te zijn is verzwaring van het elektranet noodzakelijk, zoals voor het opladen van elektrische auto’s, elektrisch koken, toepassen van zonnepanelen en verwarmen. Liander bereidt de  verzwaring nu voor en is van plan om in het 4e kwartaal te beginnen met de uitvoering in de straten.

De bewoners zijn vanaf het begin betrokken bij het project. Zo is er in september 2020 een enquête gehouden om de ideeën die er leven te inventariseren. Verder is er een klankbordgroep actief en worden er met regelmaat artikelen geplaatst in de Dorpskrant. Binnenkort wordt er een workshop georganiseerd met de klankbordgroep en de afdeling Openbare Ruimte om het ontwerp verder uit te werken. Hierbij wordt integraal gekeken naar verkeersveiligheid, parkeren, groen en speelplaatsen.

Oplevering medio 2024

Medemblik maakt de kernen Sijbekarspel en Benningbroek toekomstbestendig door klimaatadaptatie en het herinrichten van de openbare ruimte. De hiervoor beschikbaar gestelde budgetten zijn toereikend: de kosten voor de vervanging van de riolering zijn geraamd op € 1.150.000,- en komen ten laste van de voorziening Riolering. Voor de herinrichting van de openbare ruimte is een projectbudget beschikbaar van € 1.950.000,-. De oplevering van het project is gepland voor 2024.

Deel dit artikel