De Hoornse raad heeft de begroting 2022 unaniem vastgesteld.

HOORN – Zo komen er meer bloemenmanden in de stad en krijgen subsidieontvangers in 2022 een prijscompensatie. Ook trekt de raad extra geld uit voor wandel- en beweegroutes en komt er een pilot met een tijdelijke fietsenstalling in de binnenstad. Daarnaast is er extra geld voor leegstandsbestrijding en wordt er ook geld vrijgemaakt om achterstanden in de het proces van bouwvergunningen weg te werken.

Stuk positiever

Het financiële beeld van de gemeente Hoorn pakt een stuk positiever uit dan eerder gedacht. Het resultaat in 2022 gaat na het aannemen van de amendementen naar ruim 5,7 miljoen euro.

Wijzigingen

De raadsfracties dienden 9 amendementen in om de begroting te wijzigen. Hiervan werden 3 amendementen aangehouden. Dat betekent dat deze mogelijk op een later moment nog behandeld worden. De onderstaande 6 amendementen werden aangenomen.

  • Er komt jaarlijks 20.000 euro extra voor meer bloemenmanden in de stad
  • In 2022 krijgen gesubsidieerde organisaties een prijscompensatie van 1,4%. In 2022 volgt een voorstel hoe de indexering vanaf 2023 geregeld gaat worden
  • Eenmalig 60.000 euro extra voor de realisatie van wandel- en beweegroutes
  • Er wordt 150.000 euro gereserveerd voor een pilot van twee jaar voor een tijdelijke, bewaakte en overdekte fietsenstalling in de binnenstad
  • Eenmalig 100.000 euro voor capaciteit voor leegstandsbestrijding
  • Eenmalig 100.000 euro voor capaciteit voor het wegwerken van achterstanden in de ruimtelijke keten (vooroverleg, advisering, beleid en verlenen bouwvergunningen)

Moties

De raadsfracties dienden drie moties in, waarvan er twee werden aangenomen:

  • De gemeente gaat onderzoeken hoe bouweisen kunnen worden gesteld aan de waterberging en vergroening bij bouwprojecten. Uiterlijk vóór de Kadernota volgt een raadsvoorstel.
  • De gemeente gaat een aanpak voor het tegengaan van energiearmoede ontwikkelen. Dit plan wordt uiterlijk in het najaar van 2022 voorgelegd aan de raad.

Kijk voor meer informatie op de pagina van de gemeenteraad.

Deel dit artikel