RTV West-Friesland

Danny Verdonk
Politiek

De Realistische Partij (DRP) sluit periode af met dubbel aantal zetels “Verdonk brengt realistische duurzaamheid vanuit de praktijk”

HOORN – De Realistische Partij is verheugd te melden dat ze een extra zetel in de gemeenteraad van Hoorn krijgt per 1 februari. Danny Verdonk sluit zich vanuit zijn eenmansfractie aan bij DRP. Daardoor verdubbelt het aantal zetels van de lokale politieke partij van een naar twee.

Menno Jas namens DRP: “De afgelopen jaren is er actief samengewerkt met Danny op verschillende gebieden. Zijn kennis op het gebied van duurzaamheid en economie zijn een zeer welkome aanvulling binnen DRP. Danny brengt realistische duurzaamheid vanuit de praktijk”. Verdonk is naast zijn raadslidmaatschap werkzaam als ondernemer op het gebied van duurzaamheid en heeft jarenlang diverse bestuursfuncties vervuld. Jas vervolgt: “We zijn een partij met veel ondernemers en ook daarbij sluit de drive en instelling van Danny zeer goed aan”.

Danny Verdonk stelt: “DRP lijkt tegen duurzaamheid te zijn, maar niets is minder waar. De vele gesprekken en open houding van DRP hierover hebben mij overtuigd dat DRP meer wil bereiken met duurzaamheid dan de meeste gevestigde partijen. Belangrijk is dat DRP duidelijk de vinger op de zere plek legt, namelijk de bezwaren tegen duurzaamheidsbeleid. Dit betekent niet dat ze tegen duurzaamheid zijn, maar juist een partij is die dit benadert vanuit zijn kiezers, de inwoners van Hoorn, in plaats van haar eigen denkbeelden”. 

“De bezwaren van inwoners moeten gehoord worden en ook begrepen” vervolgt Verdonk. “Het is aan de politiek en de gemeente om te zorgen dat de daaraan hangende acties op de juiste wijze worden gedaan. Opgelegde duurzaamheid verandert niets, dat hebben de afgelopen jaren wel bewezen, samen kiezen voor duurzaam, waarbij we alle opties openhouden en open en een transparant proces doorlopen binnen de gemeente hebben een veel hogere kans van slagen en is ook nog eens een stuk eerlijker”.

Verdonk zal ook op de kieslijst van DRP staan als lijstduwer (laatste plaats). Jas zegt hierover: “Danny stelt zich verkiesbaar, maar zal in de loop van dit jaar verhuizen naar een andere gemeente. De transparantie daarover is voor ons belangrijk naar de kiezer. We zijn blij dat hij met zijn plaats op de kieslijst van DRP een officiële plek binnen onze partij inneemt en hij zal in de komende jaren als adviseur verbonden blijven aan DRP, maar niet in de raad. We blijven graag van zijn kennis gebruik maken en hij zal ongetwijfeld ondersteunen in dossiers over integriteit en transparantie”.

De overstap zal voor sommige bijzonder genoemd worden aangezien Verdonk deze periode startte bij GroenLinks en daar na onenigheid over de gang van zaken vertrok. Daarna ging hij een intensieve samenwerking aan met de PvdA-Hoorn, ook een linkse partij, terwijl DRP zich vooral aan de rechterkant van de politiek beweegt. Verdonk zegt daarover: “DRP heeft de afgelopen vier jaar laten zien dat ze staan voor wat ze zeggen en dit niet verloren laten gaan in politieke spelletjes. Het gaat niet meer over links of rechts in Hoorn. Elke partij in Hoorn is een afsplitsing van een landelijke partij en die belangen werken door in de lokale politiek. DRP is echt ontstaan vanuit Hoorn. Het doorzettingsvermogen van Menno Jas (fractievoorzitter DRP) is ongekend en de dossiers die hij heeft aangekaart bleken stuk voor stuk zeer terecht. Daarbij hebben we vaak samengewerkt en heb ik zelf ervaren dat DRP doet wat ze zegt en de vinger op de zere plek legt.” Verdonk vervolgt over de samenwerking met PvdA: “Ook de PvdA heb ik goed leren kennen en ook daarmee is de samenwerking zeer goed. Het was echter niet mogelijk vanwege landelijk beleid om mij daar aan te sluiten. Ik draag de PvdA een zeer warm hart toe als duurzame, sociale en eerlijke partij”.

Reageer

Heeft u dit ook al gelezen

G-718ZS7GCQG G-LXZP5RH9MK