RTV West-Friesland

Algemeen

De vervuiler betaalt, maar wat is nu goedkoper, bronscheiding of nascheiding, een uitleg

WEST-FRIESLAND – Bij vrijwel alle gemeenten was het recycletarief onderwerp bij de gemeenteraadsverkiezingen, waar de ene partij lof stak over het recycletarief was de andere partij er fel op tegen en riep dat nascheiding veel goedkoper is.

Om nu voor eens en altijd duidelijkheid te brengen zetten wij even de voor- en nadelen op een rijtje. Samen met Annemiek Meijer, adviseur bij HVC, zullen wij proberen uit te leggen wat nu het beste is, hoe dan ook, de vervuiler blijft betalen, en goedkoper zal het zeker niet worden.

Lees ook: Inwoners Opmeer betalen de hoofdprijs zodra het recycletarief wordt ingevoerd op 1 januari 2023

De kosten van bron- en nascheiding ontlopen elkaar niet erg. Bij nascheiding worden voornamelijk de plastic, blik en drinkpakken uit het restafval gesorteerd. Maar bij nascheiding blijkt dat mensen überhaupt slechter afval scheiden. In dat restafval zitten dan ook veel waardevolle stromen die niet door nascheiding gesorteerd kunnen worden. De totale hoeveelheid restafval is dus hoger en daarmee de kosten hoger,” aldus Annemiek Meijer.

Als je kijkt naar de kosten dan is in de basis bronscheiding het goedkoopst voor een gemeente, de inwoners scheiden de afvalstromen veel beter en er blijft minder restafval over, en omdat restafval veruit de duurste stroom is om te verwerken is het voor een gemeente belangrijk om zo weinig mogelijk restafval aan te leveren. ‘Hoe minder restafval, hoe lager de kosten voor de gemeente,‘ gaat Annemiek Meijer verder.

Lees ook: Het begint in West-Friesland een grote puinhoop te worden met al het zwerfafval

Nu denken veel mensen dat ze veel duurder uit zijn omdat ze extra moeten betalen voor de grijze container, dat is dus onjuist. De prijs van de grijze container is uit het recycletarief gehaald en de aanbieder van de container gaat per keer dat deze wordt aangeboden een x bedrag betalen. Dus minder aanbieden is minder betalen..

Helaas denken nu ook veel mensen dat ze hun restafval dan maar in bermen, struiken en/of bij anderen in hun grijze container moeten deponeren niet wetend dat hier een forse boete op staat.

Afweging breder dan alleen financiën

Annemiek Meijer: “De keuze voor bron- of nascheiding reikt verder dan alleen financiële consequenties. Het bepalen van het beste inzamelsysteem voor een gemeente, is afhankelijk van meerdere afwegingen.

Om te bepalen welk systeem de beste resultaten oplevert voor een gemeente, wordt gekeken naar de lokale situatie. HVC vindt het belangrijk dat afval zoveel mogelijk hergebruikt kan worden. Dat betekent dat we dát inzamel- en verwerkingssysteem kiezen waarbij de meeste grondstoffen worden behouden. In het algemeen levert thuis afval scheiden (bronscheiding) de beste kwaliteit op ten behoeve van recycling.

Voor laagbouw is dit, ook qua kosten, dan ook de meest optimale manier. In flats en binnensteden is het minder makkelijk om afval thuis te scheiden. In het afval van deze huishoudens zitten herbruikbare materialen en restafval bij elkaar. Daar kan machinaal scheiden (nascheiding) een goede oplossing zijn om waardevolle plastics, blik en drinkpakken tóch te kunnen recyclen.

Lees ook: Slimme HVC app helpt bij afval scheiden

Overheid zet vol in op ‘Van Afval naar Grondstof (VANG)”

De Nederlandse overheid heeft in 2014 het programma ‘Van Afval Naar Grondstof’ (VANG) opgezet met de ambitie om te komen tot 75% recycling van het huishoudelijk afval in 2020 met verdere groei daarna. Omgezet betekent dit een vermindering van het restafval naar maximaal 100 kilogram grof en fijn huishoudelijk afval per persoon per jaar, met een verdere afname naar maximaal 30 kilogram in 2025. Het programma helpt om een stap te zetten richting een circulaire economie.

In deze economie bestaat er in 2050 geen afval meer: producten worden efficiënter ontworpen en materialen worden waar mogelijk hergebruikt. Als een gemeente geen actie onderneemt, nemen de kosten voor de gemeente toe omdat de verbrandingsbelasting op restafval omhoog gaat. Hoe meer restafval, hoe hoger dus de kosten voor de gemeente.

Lees ook: Forse boete voor illegaal afvaldumpers Hoorn, handhaving gaat strenger toezien op illegaal dumpen van afval

Reageer

Heeft u dit ook al gelezen