De Woonschakel: ’66 woningen hebben geen huurverhoging gekregen, geen groen A-B of C label’

MEDEMBLIK – De Woonschakel in Medemblik heeft bij 66 van hun sociale huurwoningen de huren niet verhoogd. Dit komt omdat deze woningen geen groen A-B of C label hebben maar slechts een E-F of G label dragen. De Woonschakel heeft de huren voor de rest van haar woningbestand verhoogd met gemiddeld 2%, waarmee zij onder het landelijk vastgestelde maximum zitten.

Deze week kwam het bericht naar buiten dan Vesteda, een een woningbelegger en -verhuurder die zich richt op betaalbare woningen in het middensegment, met een coulanceregeling komt richting de mensen die bij het bedrijf een woning huren, en dan specifiek gepensioneerden. Dit doet het bedrijf om zo de extreem hogere energielasten wat dragelijker te maken.

Albert Gieling, directeur van de Woonschakel, zegt op vragen van RTV West-Friesland of ook De Woonschakel hier plannen voor heeft: ‘De Woonschakel is van mening dat de huurprijs van een woning primair gebaseerd zou moeten zijn op basis van de kwaliteit van een woning. Vanuit de betaalbaarheid en bereikbaarheid van woningen voor onze huurders/woningzoekenden zijn de door de overheid vastgestelde huurprijsgrenzen voor jongeren, 2- en meerpersoonshuishoudens van belang. Om die reden bevriezen wij de huurprijzen van veel woningen op deze grenzen. De Woonschakel begeeft zich in die zin veel minder op het terrein van de middensegment of hogere segment van huurprijzen zoals Vesteda.

Er zit een groot verschil in de gemiddelde huren bij De Woonschakel en Vesteda, bij de Woonschakel ligt deze op gemiddeld 554 euro per maand terwijl huurders bij Vesteda gemiddeld 1042 euro per maand moeten betalen.

Of de huurprijzen van woningen van Vesteda in verhouding staan tot de geboden kwaliteit of gemiddeld genomen beter/slechter zijn qua duurzaamheid kunnen wij niet beoordelen. Voor De Woonschakel geldt dat per 1 juli 2022 een gemiddelde huuraanpassing van 2% is gehanteerd. Voor 66 woningen die laag scoren op het gebied van duurzaamheid (met een E-F of G label) is geen huurverhoging doorgevoerd, 95% van de huurwoningen van De Woonschakel heeft overigens een energieprestatie op het niveau van een groen A-B of C label,‘ aldus Gieling

De Woonschakel is van mening dat de huurprijs van een woning primair gebaseerd zou moeten zijn op basis van de kwaliteit van een woning. Vanuit de betaalbaarheid en bereikbaarheid van woningen voor onze huurders/woningzoekenden zijn de door de overheid vastgestelde huurprijsgrenzen voor jongeren, 2- en meerpersoonshuishoudens van belang. Gieling: ‘Om die reden bevriezen wij de huurprijzen van veel woningen op deze grenzen. De Woonschakel begeeft zich in die zin veel minder op het terrein van de middensegment of hogere segment van huurprijzen zoals Vesteda

Deel dit artikel