De Woonschakel: ‘Effect verhuurderheffing nog ongewis, geld naar huurders’

MEDEMBLIK – Het kabinet heeft tijdens het debat over de nieuwe begroting ingestemd met een verlaging van de verhuurdersheffing, een heffing die verhuurders van woningen betalen. Deze werd ingevoerd toen 1 van de grootste woningbouwverenigingen op het punt stond van omvallen door financieel wanbeleid. Het bedrijf was met geld gaan speculeren wat volledig verkeerd uitviel. De regering sprong toe bij maar eiste van de overkoepelende organisatie dat zij ook fors in de knip zouden tasten om een ramp te voorkomen, de ‘verhuurdersheffing’.

Albert Gieling

Albert Gieling, directeur van de Woonschakel zegt in een reactie tegen Medemblik Actueel: “Op basis van de algemene  beschouwingen in de Tweede Kamer  van afgelopen week lijkt er een politieke meerderheid  te zijn om de verhuurderheffing jaarlijks met € 500 miljoen te verlagen. Voor De Woonschakel zou dit per saldo een mogelijke lastenverlichting van ongeveer € 760.000 op jaarbasis kunnen betekenen. Daarbij is ook rekening gehouden met de voorgenomen wijzigingen van de vennootschapsbelasting. De huidige onduidelijkheid zit nog in het feit dat onbekend is of, en zo ja, welke voorwaarden aan de verlaging worden gesteld.”

Geld moet terugvloeien naar de huurders

Bij de definitieve besluitvorming door de Tweede Kamer kan gekozen worden voor een procentuele verlaging van de heffing. Hierbij profiteren alle corporaties (en indirecte haar huurders) van de verlaging. Als gekozen wordt voor een kortingsregeling op de verhuurderheffing via een subsidiebedrag voor elke nieuw gebouwde sociale huurwoning, dan profiteren alleen de corporaties die daadwerkelijk in staat zijn om sociale huurwoningen te bouwen door beschikbare bouwlocaties. Deze laatste optie heeft in het verleden al eens plaatsgevonden. De beschikbare bouwlocaties voor sociale huurwoningen in het werkgebied van De Woonschakel is op jaarbasis beperkt. De Westfriese corporaties pleiten al langer voor de bouw van extra sociale huurwoningen in de regio.

In samenspraak met de Huurdersraad van De Woonschakel gaat gekeken worden op welke wijze een eventuele besparing terugvloeit naar huurders. Dat kan in de vorm van een matiging van de huuraanpassing of bijvoorbeeld  via extra investeringen in de verduurzaming van woningen. Huurders van deze woningen profiteren dan  structureel van lagere energielasten,‘ aldus Albert Gieling

Deel dit artikel