Definitief geen jacht op konijn en beperkingen jacht op haas in seizoen 2022/2023

WEST-FRIESLAND – Zoals eerder op 14 april 2022 aangekondigd opent Minister Van der Wal voor Natuur en Stikstof komend jachtseizoen (2022/2023) niet de jacht op het konijn. Dit geldt voor alle provincies. Daarnaast opent de minister komend seizoen niet de jacht op de haas in de provincies Groningen, Limburg en Utrecht. De reden is de dalende populatietrend.

Samen met de wilde eend, fazant en houtduif, staan het konijn en de haas op de zogenoemde wildlijst. Komend seizoen (2022/2023) kan nog wel gejaagd worden op de wilde eend, houtduif en fazant.

Oorzaken achteruitgang soorten

Jacht is niet de hoofdoorzaak van de achteruitgang van de soorten op de wildlijst. De belangrijkste oorzaken zijn habitatverlies, afgenomen kwaliteit van het leefgebied en het effect van predatoren. Dit komt onder andere door intensivering en schaalvergroting van de landbouw, veranderingen in het landschap en landbouwmachines. Terreinbeheer en adviezen over maaien helpen onder andere bij het tegengaan van verdere achteruitgang van deze soorten.

Het landelijk sluiten van de jacht op soorten van de wildlijst kan een grote impact hebben op faunabeheer, schadebestrijding en natuurbeheer. Daarom wil de minister een gebiedsgerichte aanpak, waarbij de jacht op een bepaalde soort alleen wordt geopend in die gebieden waar het goed gaat met deze soort, in combinatie met maatregelen voor herstel van de populatie.

Deel dit artikel