Dijklander ziekenhuis vanaf 1 januari rookvrij

HOORN – Met ingang van 1 januari 2022 is het Dijklander Ziekenhuis volledig rookvrij. Binnen en buiten, op het hele terrein.

Ieder jaar overlijden in Nederland 20.000 mensen aan de gevolgen van roken. Dat zijn er meer dan door drank, drugs, misdaad en verkeer bij elkaar. Het is de belangrijkste oorzaak van ziekte en vroegtijdig overlijden die te voorkomen is. ‘Ook wij als Dijklander Ziekenhuis willen bijdragen aan een rookvrije omgeving en een rookvrije generatie. Het Dijklander Ziekenhuis is daarom vanaf 1 januari 2022 volledig rookvrij. Dat betekent dat in ons gebouw en op ons terrein (inclusief parkeerterrein) niet meer gerookt mag worden. Een rookvrij Dijklander geldt voor medewerkers, patiënten, bezoekers, leveranciers en alle anderen op het terrein van het ziekenhuis. Hiermee zorgen we voor een zo gezond mogelijke omgeving voor iedereen die in ons ziekenhuis komt,’ zegt het Dijklander in een reactie.

Wat is een rookvrij ziekenhuis?
Een rookvrij ziekenhuis streeft naar een zo gezond mogelijke omgeving zonder roken. Hieronder valt ook het roken van (soft)drugs, e-sigaretten en smeltsigaretten. Niemand rookt, er zijn geen asbakken of rookplekken, geen peuken en geen verkoop of afbeeldingen van rookwaren op het terrein.

Als ik buiten rook, heeft niemand daar toch last van?
Het verminderen van tabaksgebruik in de openbare ruimte helpt om niet-roken de norm te maken. Als je anderen ziet roken of als je dingen ziet die aan sigaretten doen denken, krijg je als roker of als ex-roker trek in een sigaret. Niet-roken in openbare ruimte voorkomt ook dat kinderen in aanraking komen met roken. Zien roken doet roken, en dat willen we voorkomen. Daarnaast is meeroken schadelijk voor mensen die niet roken.

Hoe wordt vanaf 1 januari 2022 omgegaan met patiënten die in het ziekenhuis verblijven en niet willen stoppen met roken?
Patiënten die in het ziekenhuis verblijven, en toch willen roken, krijgen een gesprek met de arts en eventueel nicotinevervangers aangeboden. Iedereen die wil roken, vraagt het Dijklander om niet op het ziekenhuisterrein te roken.

Hoe wordt vanaf 1 januari 2022 omgegaan met patiënten die in het ziekenhuis verblijven, niet van het terrein af kunnen en niet kúnnen stoppen met roken?
Het kan voorkomen dat een patiënt die in het ziekenhuis verblijft en bedlegerig is door omstandigheden niet kan stoppen met roken. Nicotinevervangers kunnen dan soms een oplossing bieden. Als dit niet werkt, dan kan hij contact opnemen met zijn behandelend arts. De arts denkt mee over een individuele oplossing.

Deel dit artikel