Dit zijn de nieuwe belastingtarieven in de gemeente Hoorn

HOORN – De gemeenteraad van Hoorn heeft de gemeentelijke belastingtarieven voor 2022 vastgesteld. Het gaat onder andere om de tarieven voor onroerende zaakbelasting, hondenbelasting en afvalstoffenheffing.

Gemiddeld betaalt een huishouden 1,4% meer dan vorig jaar. Dit is gelijk aan de inflatie. In februari ontvangt iedereen zijn gemeentelijke belastingaanslag.

Gemeente rekent kosten wegenonderhoud door in onroerende zaakbelasting

De gemeente Hoorn neemt het beheer en onderhoud van de wegen van het hoogheemraadschap over. Het hoogheemraadschap berekent de kosten voor het wegenonderhoud niet meer door aan de inwoners. Hierdoor vervalt de wegenheffing op de aanslag waterschapsbelasting. De kosten voor het wegenonderhoud verrekent de gemeente vanaf 2022 via de aanslag onroerendezaakbelasting. Op de aanslag van het hoogheemraadschap ging het gemiddeld om 64 euro. De gemeentelijke aanslag onroerende zaakbelasting gaat gemiddeld met 63,50 euro omhoog. De kosten voor inwoners blijven hiermee gemiddeld gelijk.

Rekening voor afval stijgt met maximaal 0,8%

In 2021 was er een eenmalige korting voor inwoners op de afvalstoffenheffing. De gemeente kon toen de rekening verlagen door een meevaller. Dit jaar is die korting er niet. Daardoor lijkt het alsof de kosten voor afvalstoffen flink zijn gestegen. Maar als u rekening houdt met de verlaging van vorig jaar, stijgen de tarieven met 0,4% voor een eenpersoonshuishouden en 0,8% voor een meerpersoonshuishouden.

Hondenbelasting 20% lager

De gemeenteraad heeft besloten de hondenbelasting in 5 jaar af te schaffen. Dit betekent dat het tarief ieder jaar 20% lager is. Deze verlaging gaat meteen per 2022 in.

Alle tarieven en heffingen op een rij

In deze tabel ziet u hoe de gemeentelijke belastingaanslag is opgebouwd. Het hangt van uw persoonlijke situatie af hoe hoog het bedrag wordt.

Omschrijving tarief of heffing

Kosten 2022

Tarief onroerende zaakbelasting woningeigenaren 0,10350% van de WOZ-waarde
Tarief onroerende zaakbelastingen eigenaren niet-woningen (zoals bedrijfspanden) 0,22251% van de WOZ-waarde
Tarief onroerende zaakbelastingen gebruikers niet-woningen (zoals bedrijfspanden) 0,14780% van de WOZ-waarde
Afvalstoffenheffing éénpersoons huishouden € 259,29
Afvalstoffenheffing meerpersoons huishouden € 351,30
Hondenbelasting eerste hond € 58,35
Hondenbelasting tweede hond € 89,04
Hondenbelasting iedere hond vanaf drie of meer € 116,71
Hondenbelasting kennel € 353,87

Deel dit artikel