Dorpsraad Zwaagdijk: ‘komst landgoed biedt mogelijkheden voor hele gebied’

ZWAAGDIJK-OOST – De Dorpsraad van Zwaagdijk-Oost laat weten dat zij met belangstelling kennis heeft genomen van de ontwikkeling van het Landgoed Wiering op het perceel Zwaagdijk 212 maar wil wel graag een aantal aspecten inbrengen die het openbare karakter en de gebruiksmogelijkheden van het landgoed aanzienlijk zullen verruimen.

Volgens de Dorpsraadd biedt de ontwikkeling van het perceel Zwaagdijk 212 tot landgoed namelijk veel mogelijkheden om extra kwaliteit toe te voegen aan het hele gebied, het dorp en de regio.

In een brief aan het college en de gemeenteraad schrijft de Dorpsraad: “Bij deze ontwikkeling zien wij daarom graag dat er goede waarborgen in worden gebouwd ten behoeve van een blijvend kwalitatief goede inrichting en het onderhoud van het perceel voor, en voorzieningen ten behoeve van, de publieke functie die 90% van het perceel gaat krijgen (toegangspad, toegang minder validen,  parkeren, parkinrichting, wandelpaden, afvalbakken etc.)

De Dorpsraad denkt dat bij het realiseren van het landgoed ook recreatieve mogelijkheden voor de (wijde) omgeving kan worden gerealiseerd waardoor het landgoed extra kwaliteit voor de omgeving kan opleveren.

Bij deze ontwikkeling kan o.i. worden geanticipeerd op een gewenste ontwikkeling voor de (nabije) toekomst door bijvoorbeeld tegelijkertijd een wandelpad langs het achterliggende water voor te bereiden welk wandelpad kan aan gaan sluiten op de Hokkeling, respectievelijk de Tuinstraat.  Hiervoor zal een relatief kort wandelpad gerealiseerd moeten worden langs de bestaande hoogwatersloot achter in het perceel.

Op die manier zou het landgoed onderdeel uit kunnen gaan maken van een nieuwe wandelroute (welke route wellicht ooit kan worden opgewaardeerd tot fietsroute),‘ aldus de Dorpsraad

De Dorpsraad wil dan ook graag actief worden betrokken bij de plannen voor het nieuwe landgoed in Zwaagdijk-Oost.

Deel dit artikel