Drie bruggen verbinden historische dijk met het stadsstrand in Hoorn

HOORN – Via drie bruggen kan men straks vanaf de historische Westfriese Omringdijk naar het nieuwe Hoornse stadsstrand. Het college van B en W heeft deze week de ontwerpen vastgesteld. In de bruggen komen de Westfriese Omringdijk en het stadsstrand samen. De bruggen zijn ontworpen als strandopgangen, en de vorm van de bruggen is geïnspireerd op de vorm van een historische dijk.

Het toekomstige stadsstrand ligt tussen schouwburg Het Park en de Galgenbocht bij de Grote Waal en komt bovenop de zandige oeverdijk die voor de Hoornse kust is aangelegd. Er zijn straks vier toegangen vanaf de Westfriese Omringdijk (de huidige dijk) naar het stadsstrand. De eerste toegang is aan het begin van het stadsstrand, ten westen van de schouwburg. Daar kunnen voetgangers, fietsers, en automobilisten direct (zonder brug) het stadsstrand bereiken.

Tekst loopt door onder de foto

ontwerp Ney & Partners

De andere toegangen gaan via drie bruggen die het water overbruggen tussen de Westfriese Omringdijk en de oeverdijk met het stadsstrand. Ongeveer halverwege het stadsstrand komt een wandelbrug voor voetgangers, en bij het einde van het stadsstrand (vlakbij de Galgenbocht) komt een verkeersbrug voor voetgangers, fietsers, en automobilisten.

Ten westen van het stadsstrand (voorbij de Galgenbocht), loopt de zandige oeverdijk door. De Alliantie Markermeerdijken richt dit deel van de oeverdijk deels in als natuurgebied. Ook het fietspad en wandelpad van het stadsstrand gaan verder over dit deel van de oeverdijk. Deze fiets- en wandelroute wordt met een brug vlakbij de T-splitsing van de Hulk verbonden met de Westfriese Omringdijk. Deze derde brug wordt door de provincie Noord-Holland aangelegd als onderdeel van de recreatieve fietsroute van Hoorn naar Amsterdam.

Tekst loopt door onder de foto

ontwerp Ney & Partners

Dijk en strand komen samen

Het klassieke dwarsprofiel van een dijk is als vertrekpunt genomen bij het ontwerp van de bruggen. Deze komt terug in de kuipvorm van de brug. De brug is ingericht als een duindoorgang, met aan weerszijde van het pad of de weg een zandbed begroeid met grassen. Ook de afrastering op de brug, gemaakt van houten palen en staaldraad, en de vlonders van het voetpad sluiten aan bij de beleving van het strand. De gebruiker gaat als het ware door een smalle duinpan naar het stadsstrand.

Wethouder Arthur Helling: ‘Om te komen tot een eenheid in de drie bruggen, hebben we nauw samengewerkt met de provincie Noord-Holland. Samen hebben we het architecten- en ingenieursbureau Ney & Partners gekozen voor het ontwerp van de bruggen. We zijn enthousiast over het ontwerp. Het zijn geen standaardbruggen geworden, maar bruggen die goed passen bij het oude en nieuwe landschap. Doordat de drie bruggen er hetzelfde uitzien, ontstaat er een rustig en eenduidig beeld. Bij de uitwerking van het ontwerp is goed rekening gehouden met de monumentale status van de Westfriese Omringdijk. Door een innovatieve constructie wordt het monument zowel technisch als visueel zo min mogelijk aangeraakt.’

Tekst loopt door onder de foto

ontwerp Ney & Partners

Kosten bruggen

In december 2020 heeft de gemeenteraad het budget voor de aanleg voor het stadsstrand (inclusief bruggen) beschikbaar gesteld. Voor de bruggen was 3.379.000 euro begroot. Door de sterk gestegen materiaalprijzen kost de constructie van de ontworpen bruggen ongeveer 400.000 euro meer dan toen begroot. Vanuit de provincie Noord-Holland is maximaal 1,5 miljoen euro aan subsidie beschikbaar voor de realisatie van het gehele stadsstrand. Met deze bijdrage is het mogelijk om de ambities voor het stadsstrand, inclusief de bruggen, te realiseren.

Bijeenkomst bruggen en verkeer 8 december 2021

Voor omwonenden en andere geïnteresseerden organiseert de gemeente op woensdagavond 8 december een online bijeenkomst over de bruggen en de inrichting van het verkeer van en naar het strand. U kunt zich hiervoor aanmelden op www.hoorn.nl/stadsstrand. Direct omwonenden ontvangen een uitnodiging.

Gefaseerde opening stadsstrand

De voorbereiding en aanleg van de drie bruggen heeft invloed op de planning van het stadsstrand (niet op de planning van de oeverdijk). Zoals de planning er nu uitziet kan het eerste deel van het strand, van de schouwburg tot aan de geplande wandelbrug, in de zomer van 2023 worden geopend. Het tweede deel van het strand, van de wandelbrug tot aan de verkeersbrug bij de Galgenbocht, is dan nog nodig voor het veilig aanvoeren van materiaal voor de bruggen. Naar verwachting in de zomer van 2024 kan het gehele strand worden geopend.

Deel dit artikel