RTV West-Friesland

Politiek

Drie partijen coalitie in de maak Enkhuizen

ENKHUIZEN – Enkhuizen Vooruit!, de SP en het CDA starten gesprekken om te bekijken of zij het over de inhoud van een mogelijk coalitieakkoord en de invulling van een college eens kunnen worden. In totaal bezet deze combinatie acht van de zestien bezette zetels in de Enkhuizer gemeenteraad.

Na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 bleek de versplintering verder toegenomen in de gemeenteraad van de haringstad. Twee partijen met drie zetels, drie partijen met twee zetels en maar liefst vijf eenpitters verdelen de zeventien beschikbare raadszetels. Na het plotselinge overlijden van Chris Segerius telt de raad echter zestien bezette zetels. De raadszetel van Chris Segerius zal de komende vier jaar onbezet blijven.

Enkhuizen Vooruit! heeft na de verkiezingen het voortouw genomen tot het voeren van informerende gesprekken. In de eerste ronde is met alle partijen een gesprek gevoerd. Hierna volgde een tweede gesprek met de partijen die twee of meer zetels hebben behaald. Zowel in de eerste als de tweede ronde verliepen de gesprekken in een goede sfeer. Na het onderzoeken van verschillende mogelijke combinaties kwam de combinatie Enkhuizen Vooruit!, de SP en het CDA als meest haalbare uit de bus.

De partijen spreken het vertrouwen in elkaar uit en beseffen dat er geen sprake is van een meerderheidscoalitie is maar zien daar ook de toegevoegde waarde van in. Het “motorblok”, gevormd door deze drie partijen, laat daarmee ook ruimte voor de inbreng van de overige partijen in de gemeenteraad. Geen dichtgetimmerd coalitieakkoord, maar een akkoord op hoofdlijnen met ruimte voor initiatieven en het bedrijven van politiek.

In de komende tijd gaat er met enthousiasme en voortvarendheid gewerkt worden aan het coalitieakkoord waarin de inbreng van de overige partijen in de raad, organisaties, ondernemers en inwoners meegenomen zal worden.

Reageer

Heeft u dit ook al gelezen