‘Droogte wordt problematisch in augustus’

WEST-FRIESLAND – Het neerslagtekort in Nederland is tijdens de afgelopen julimaand gestaag verder opgelopen. De aankomende periode wordt geen noemenswaardige neerslag verwacht in Noordwest-Europa. Weeronline verwacht dat de droogteproblematiek steeds meer het nieuws gaat beheersen in augustus.

Oplopen van het neerslagtekort

Meteoroloog Jaco van Wezel van Weeronline zegt hierover: ‘Met uitzondering van enkele regenachtige dagen is van verlichting van droogte geen sprake geweest. Het gemiddelde neerslagtekort over 13 weerstations verspreid over het land is de grens van 200 mm gepasseerd en koerst af op 225 mm. De prognose voor de eerste helft van augustus laat geen trendbreuk zien. Er zijn regio’s waar deze grens al ruimschoots overschreden is. Zeeland, Midden-Limburg en delen van de Achterhoek en Twente gaan het meest gebukt onder de droogte. Er is sprake van een tekort van meer dan 300 mm.

Niet alleen in eigen land is het droog, maar ook in onze buurlanden. Hier ontspringen rivieren en bevinden zich stroomgebieden van waterlopen. Als gevolg van het tekort aan neerslag daalt de afvoer en de waterstand van de grote rivieren.

Kurkdroge bodem en dalend grondwaterpeil

Ook de bodem begint steeds verder uit te drogen. Metingen van het grondwaterpeil laten in verschillende provincies sinds midden juli een sterke daling zien. Zodra er een klein beetje regen valt op een kurkdroge bodem wordt dit snel opgenomen door de bovenste bodemlaag en het grondwater wordt niet of nauwelijks aangevuld. Intensieve buien die veel regenwater opleveren, bieden geen soelaas. Door het verharden van de bodem door de droogte spoelt het water snel weg naar drooggevallen sloten. Het zal na een droge periode nog lang duren voordat grondwaterreservoirs aangevuld zijn. Om het waterpeil in de grote rivieren te laten stijgen, zullen eerst de kleinere watergangen gevuld moeten worden. Daarvoor moet het langdurig en veel regenen.

Het verergeren van de droogte wordt de komende tijd zichtbaarder. Bomen verkleuren of verliezen hun bladeren door droogtestress. Door de lage waterstand komt de scheepvaart in problemen. Beregening van landbouwgewassen kan door het dalende waterpeil met steeds meer beperkingen te maken krijgen.

Gaan we de extreme droogte van 2018 overtreffen?

In de extreem droge zomer van 2018 was het neerslagtekort al vroeg in augustus opgelopen naar 300 mm. Gedurende augustus stabiliseerde het neerslagtekort. Met de huidige neerslagverwachting bestaat de kans dat we alsnog later in de zomer dat extreem droge jaar gaan overtreffen.

Deel dit artikel