Duurzame tijdelijke woningen van 25m2 – hoe rentmeesterschappelijk wil je het hebben

HOORN – In de voormalige Philipshallen in Hoorn is zojuist de eerste proefwoning opgeleverd. Een verplaatsbare woning van ca. 25m2 gemaakt van afval. Raadsleden en kandidaat-raadsleden van de teams CDA Medemblik, Hoorn, Opmeer en Drechterland brachten een bezoek aan de locatie om de woning te bewonderen. Het CDA ziet kansen voor een pilot voor het bouwen van tijdelijke woningen, de zg flexwoningen.

Foto aangeleverd

Saskia Schouten (lijsttrekker CDA Medemblik): “deze kunnen gerealiseerd worden op bouwlocaties met een bouwbestemming. Met zo’n project bieden we perspectief aan mensen met een acute woonvraag, die binnen de reguliere woningtoewijzing tussen de wal en het schip vallen. Denk hierbij aan starters of gebroken gezinnen”.

Gloedvol betoog vanuit WerkSaam en Woningstichting het Grootslag

Eerder hielden zowel Hans Kröger (directeur van Woningstichting het Grootslag) als Marjolein Dölle (directeur WerkSaam) een gloedvol betoog bij de regionale raadsledenbijeenkomst Westfriesland met als hartekreet “gemeenten geef ons grond!” En het CDA wil hier graag gehoor aan geven. Els van den Bosch (CDA): “Deze flexwoningen worden gebouwd door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zij doen hierbij werkervaring op, wat weer kansen biedt voor doorstroom naar een reguliere baan”.

Woningnood, mensen aan het werk krijgen en er is teveel afval

Foto aangeleverd

Edwin ter Velde, oprichter en drijvende kracht achter project Clean2Anywhere dat deze circulaire modulaire woningen realiseert, vertelt bevlogen over alle maatschappelijke thema’s die het project met zich mee brengt. “Het biedt deels een oplossing aan de woningnood, het is een volledig circulair bedrijf dus duurzaam en daarbij biedt het werkgelegenheid voor mensen die zich in een kwetsbare positie bevinden”.

De woningen voldoen aan het bouwbesluit. Ze kunnen gedemonteerd worden en hergebruikt. Er kan  voor worden gekozen om een aantal van deze woningen voor een tijdelijke periode te plaatsen.

Creativiteit en innovatie

Rentmeesterschap vraagt dat wij verder kijken dan ons eigen belang. Om een betere samenleving te worden en achter te laten zijn creativiteit en innovatie nodig. Dit project is een prachtig voorbeeld hiervan. De CDA’ers uit de verschillende gemeenten gaan hieraan zeker een vervolg geven. Samen op zoek naar geschikte locaties, liefst in samenwerking met de Westfriese Woningcorporaties.

Als dank ontvangt de inspirerende Edwin ter Velde een handgemaakte spijkerbak, gemaakt op de dagbesteding van Hof van Bohemien op Zwaagdijk-Oost.

Deelnemers van dit werkbezoek: Edwin ter Velde (clean2anywhere), Harry Nederpelt, Saskia Schouten, Martijn Droog, Elise Salman, Piet Ligthart, Ed Meester en Els van den Bosch (alle 5 team CDA Medemblik), Diana Dekker (commissielid CDA PS en kandidaat CDA Hoorn), Karin Bakker-Boerkoel (CDA Drechterland), Arthur van Staveren (voorzitter CDJA NHN en kandidaat CDA Opmeer)

 

Deel dit artikel