ÉénHoorn wil opheldering college over het Ida Gerhardt Academie over financieel wanbeleid

Bessie Cooper

Venenatis pulvinar nunc arcu lorem ornare dictum ipsum. Ante at condimentum diam a aliquet eget amet massa tempor.

HOORN – De Ida Gerhardt Academie, gevestigd in het voormalige Missiehuis in Hoorn, is één van de 8 Scholen voor Persoonlijk Onderwijs in Nederland. Het onderwijs bij deze 8 scholen is ernstig in gevaar door financieel wanbeleid van de bestuurder. Dit blijkt uit onderzoek door de Inspectie van het Onderwijs.

In een brief aan het college schrijft Aart Ruppert van ÉénHoorn: ‘Volgens de inspectie is bij de 8 scholen voor in totaal ruim 22 miljoen euro aan publiek geld onrechtmatig besteed. 16 miljoen daarvan kwam ten onrechte terecht bij private stichtingen waarover schoolbestuurder Misha van Denderen zeggenschap heeft. Dit bedrag moet door de bestuurder worden teruggegeven. En het voortbestaan van de scholen, ook die in Hoorn, is in gevaar gebracht. Volgens onderwijsminister Dennis Wiersma moet de bestuurder zo spoedig mogelijk opstappen.’

Zorgelijke situatie

De situatie is volgens de inspectie extra zorgelijk, omdat bij alle 8 scholen verbetering in kwaliteit van onderwijs noodzakelijk is. Dit geldt met name o.a. voor de Ida Gerhardt Academie in Hoorn, omdat deze in het voorjaar van 2021 als ‘zeer zwak’ is beoordeeld. Minister Wiersma stelt: “Als je op een van deze scholen zit, krijg je niet altijd het onderwijs dat je verdient. Hoe hard je ook je best doet. Dat is niet eerlijk en onacceptabel”, gaat Ruppert verder.

De zorgen van de ÉénHoorn fractie over de continuïteit en kwaliteit van het onderwijs aan de leerlingen van de Ida Gerhardt Academie in Hoorn is groot en ÉénHoorn zegt dat het dan ook terecht is dat ook de ouders zich grote zorgen maken.

ÉénHoorn wil daarom van het college weten welke relatie en bemoeienissen de gemeente Hoorn met de Ida Gerhardt Academie heeft en of de gemeente instrumenten in handen heeft om een betere kwaliteit van onderwijs af te dwingen. Tot slot vraagt ÉénHoorn aan het college of de huisvestingsgelden voor het voortgezet onderwijs in de gemeente Hoorn gedecentraliseerd zijn voor scholen in het voortgezet onderwijs en of het Ida Gerhardt Academie hier ook aanspraak op maakt of een deel van deze gelden gebruikt.

Share this article

Related posts

Category

Category

Category

Category