Eerste plannen voor het IKEC en woningbouw op de oude hockeyvelden Hoorn

HOORN – Op 25 oktober 2021 van 19.30 uur tot 21.30 uur organiseert de gemeente een inloopbijeenkomst over het nieuwe IKEC en woningbouw op de oude hockeyvelden.

De plannen worden gepresenteerd in de in de aula van scholengemeenschap Copernicus, Nieuwe Steen 11. Aanmelden voor de bijeenkomst kan door een e-mail te sturen naar IKEC@hoorn.nl.

IKEC en woningbouw

Het IKEC is een school voor speciaal basisonderwijs in combinatie met opvang en zorg. Het IKEC is gevestigd in verschillende gebouwen in Hoorn en er is lange tijd gezocht naar een geschikte nieuwe locatie. Na uitgebreid onderzoek heeft de gemeenteraad besloten dat het IKEC het beste gebouwd kan worden op de locatie van de oude hockeyvelden aan de Nieuwe Steen 9. Daarnaast besloot de raad dat er op deze locatie ook ruimte voor woningbouw. Samen met Intermaris wordt gewerkt aan een plan voor 80 sociale huurwoningen en 60 middeldure huurwoningen. Aan beide type woningen is grote behoefte in Hoorn. Op dit moment gaan we uit van 4 appartementencomplexen, geplaats in het groen, met direct daarnaast parkeerplaatsen.

Bewonersbijeenkomst op 25 oktober

Tijdens de bewonersbijeenkomst worden de voorlopige plannen gepresenteerd. Het voorlopig ontwerp van het IKEC en de eerste schetsen van de woningbouw geven een idee van de gebouwen, de speelruimte, het groen, de verkeerssituatie en de parkeerplaatsen. Het is ook een moment om vragen stellen en eventueel zorgen of wensen met de gemeente te delen. De reacties worden verzameld en gebruikt bij het verder uitwerken van de plannen. Naar verwachting vindt komend voorjaar een officiële inspraakronde plaats rond het bestemmingsplan voor het gebied.

Aanmelden en meer informatie

Aanmelden voor de bijeenkomst kan door een e-mail te sturen naar IKEC@hoorn.nl. Het is niet nodig om 19.30 uur aanwezig te zijn. Tussen 19.30 uur tot 21.30 uur is het mogelijk om binnen te lopen. Heeft u vragen of opmerkingen? Stuur een e-mail naar IKEC@hoorn.nl of kijk op de pagina IKEC.

Deel dit artikel