Energierekening voor gemiddeld huishouden gaat met 800 euro omhoog

Meer dan 40 procent van alle Nederlandse huishoudens heeft een variabel energietarief dat jaarlijks in januari en juli kan veranderen. Verschillende partijen verwachten dat per 1 januari 2022 de energiekosten voor een gemiddeld huishouden met 500 euro toenemen, dat is nog een voorzichtige schatting. Uit onderzoek blijkt dat de energiekosten per 1 januari met zo’n 800 euro kunnen stijgen. Dit is een reden voor veel Nederlanders om hun huidige energiecontract nog eens goed onder de loep te nemen. Om consumenten hierin te assisteren lanceert Vanzelf de onafhankelijke autosaver .

Vanzelf heeft onderzoek gedaan naar de redenen van de huidige prijsstijgingen op de gas – en stroommarkt. Uit deze analyse, uitgevoerd door een voormalig handelsbaas en energie-inkoper van Eneco, blijkt dat de energiekosten voor een gemiddeld huishouden vanaf 1 januari stijgen met 800 euro.

Een afhankelijke positie

Wat is er allemaal aan de hand? Sinds het afbouwen van de gaswinning in Groningen is een belangrijke energievoorziening in Nederland weggevallen. Hiermee zijn we voor energie afhankelijker geworden van gas uit het buitenland. Daarnaast is er een toenemende vraag naar gas in Azië vanwege de (toenemende) droogte daar. Doorgaans wordt in Azië een hogere prijs voor gas geboden dan in Europa. Meer dan de helft van het beschikbare gas wordt naar landen buiten Europa geëxporteerd.

Een ander belangrijk gegeven is dat er het afgelopen jaar een strenge winter én koude lente is geweest. Door massaal thuis te werken is er daarnaast veel gas verbruikt. Hierdoor liggen de gasvoorraden lager dan in het verleden. Tegelijkertijd hebben energieleveranciers minder gas ingekocht vanwege de hoge prijs. Kortom: er is nu schaarste omdat vraag en aanbod niet op elkaar aansluiten.

Prijsstijging voor niemand onvermijdelijk

Het demissionaire kabinet heeft tijdens Prinsjesdag bekendgemaakt dat de energiebelasting op gas met 4,2 procent stijgt. De belasting op elektriciteit daalt met 2,7 procent. Dit komt netto uit op een verhoging van 16,37 euro per gemiddeld huishouden. Daar bovenop komt óók nog eens de btw-heffing. De aangekondigde belastingaanpassing drijft de energieprijs dus nog verder op.

De Nederlandse afhankelijke positie van gas, de wereldwijde schaarste van gas en de verhoging van de energiebelasting zorgen ervoor dat de prijs explosief is gestegen. Uiteindelijk merkt iedereen dit in de portemonnee.

Verschillende soorten energiecontracten

Om te weten of en hoeveel meer men gaat betalen, is het belangrijk om te weten welke afspraken consumenten precies hebben gemaakt met hun energieleverancier. Zo maakt het uit of je een contract met vaste tarieven hebt of een contract met een variabel tarief.

Voor mensen met een vast contract, is het goed om te controleren wanneer hun vaste contract afloopt. Een contract met vaste tarieven wordt aan het einde bij niet-opzegging automatisch omgezet in een contract voor onbepaalde tijd met variabele tarieven. De energieleverancier mag variabele tarieven tussentijds wijzigen.

Het moment waarop het contract met vaste tarieven eindigt is van invloed op consumenten hun eigen energietarieven. Er zijn verschillende dingen die men hieraan kan doen:

  • In sommige gevallen kan er geprofiteerd worden van lagere variabele tarieven tot 1 januari kan men beter even wachten met het contract verlengen.
  • Indien er naar aanleiding van alle berichten over de stijgingen liever een wens is voor zekerheid voor een langere periode? Dan is een 3-jarig contract interessant.
  • De inkooptarieven voor gas zijn na de winter zijn nu al een stuk lager dan de huidige inkooptarieven. Als consument is het nu al mogelijk om een contract af te sluiten voor na de winterperiode.

Wat uiteindelijk de beste keuze is, hangt af van de persoonlijke situatie en voorkeur.

Een keus maken ingewikkeld?

Bij het kiezen van een goed energiecontract zijn er een hoop zaken waar op gelet moet worden. Veel mensen vinden het lastig of (te) veel werk om de voor- en nadelen van het variabele- en vaste tarief op een rijtje te zetten. Een energiecontract moet daarnaast ook passen bij de persoonlijke situatie en voorkeuren.

Vanzelf kan hierbij helpen. Gebruikers schrijven zich (eenmalig) gratis in. Tijdens de inschrijving wordt er gevraagd naar gebruikers hun persoonlijke voorkeuren en verbruik. Gebaseerd hierop krijgt de gebruiker advies. Wanneer het energiecontract afloopt wordt er opnieuw gekeken naar de doorgegeven voorkeuren en energieverbruik. Hierop volgt dan een nieuw aanbod. Dit kan een contract bij een andere energieleverancier zijn, maar het kan ook een verlenging bij de huidige energieleverancier zijn

Deel dit artikel