RTV West-Friesland

WF7

Enkhuizen gaat met tegenzin akkoord SED-begroting

ENKHUIZEN – Er zit voor het college en de gemeenteraad van Enkhuizen niets anders op dan akkoord te gaan met de begroting van de SED-organisatie voor 2022. Een strijdt om minder te betalen werd zelfs tot aan de Raad van State uitgevochten en waar Enkhuizen verslagen de aftocht moest blazen.

Afgelopen 18 januari besloot de Gedeputeerde Staten van Noord-Holland al om de huidige verdeelsleutel in stand te houden en kreeg het Algemeen Bestuur van de SED-organisatie de opdracht om voor 28 februari een besluit te nemen over de begroting 2022.

Deze opdracht bracht Enkhuizen in een lastig pakket, aan de ene kant werd er geld gereserveerd om toch nog de strijd aan te gaan met Stede Broec en Drechterland om de bijdrage van Enkhuizen naar beneden te krijgen en aan de andere kant lag dus de eis van de GS. om de begroting goed te keuren.

Het college van Enkhuizen heeft dan nu de knoop doorgehakt en onder uitdrukkelijke protest in te stemmen met de begroting 2022.

Reageer

Heeft u dit ook al gelezen