RTV West-Friesland

WF7

Enkhuizen schaft Woonlastenfonds af, hogere huurprijs voor minima

ENKHUIZEN – De Verordening Woonlastenfonds Gemeente Enkhuizen stamt uit 1999 en is in het leven geroepen om het deel van de huur tussen de basishuur en de huurtoeslag te compenseren. Het Woonlastenfonds is één van de minimaregelingen vanuit de gemeente. Het betreft een lokale buitenwettelijke regeling om de woonlasten van inwoners uit Enkhuizen te verlichten. In het kader van de bezuinigingsopdracht heeft uw raad op 10 november 2020 besloten om het Woonlastenfonds af te schaffen met een afbouwperiode van vier jaar. Er kan op verschillende manieren invulling worden gegeven aan de afbouw

Hogere huurprijs voor minima

In november 2020 besloot de gemeenteraad al om het Woonlastenfonds af te schaffen en vanaf dat moment ook geen nieuwe inwoners meer worden toegelaten tot het Woonlastenfonds. De gemeente Enkhuizen heeft vier jaar de tijd gekregen om het Woonlastenfonds af te schaffen. Met het afschaffen van het Woonlastenfonds zullen inwoners die hier nu nog gebruik van maken een hogere huurprijs gaan betalen. Deze groep gaat jaarlijks 25% minder bijdrage krijgen vanuit het Woonlastenfonds om dan vanaf juli 2025 niets meer te ontvangen.

De hoogte van de bijdragen die inwoners ontvangen verschillen tussen de € 2,00 en € 80,00 per maand. Van inwoners die tussen juli 2020 en juli 2021 gebruik hebben gemaakt van het Woonlastenfonds ontvangen 35 inwoners een bijdrage onder de € 20,00, 71 inwoners tussen de € 20,00 en € 40,00, 111 inwoners tussen de € 40,00 en € 60,00, 25 inwoners tussen de € 60,00 en € 80,00.

Het college heeft een 7-tal scenario’s gemaakt maar kiest het liefst voor onderstaand scenario. Scenario 2 is gelijk aan 1 met het verschil dat de bezuinigingen dan pas in 2023 ingaat.

De inwoners van Enkhuizen die gebruik maken van het Woonlastenfonds zijn reeds op de hoogte gesteld door. Na het raadsbesluit zullen zij op de hoogte worden gesteld over de manier van afbouw van de bijdrage vanuit het Woonlastenfonds.

Reageer

Heeft u dit ook al gelezen

G-718ZS7GCQG G-LXZP5RH9MK